Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Ples, koreografija

Bibliografija: Preberi več

Igor Sviderski (1967) je pedagog, plesalec in koreograf. Njegov opus zaznamuje več kot devetdeset plesno-gledaliških in eksperimentalnih predstav domačih in tujih ustvarjalcev. Diplomiral je na Baletni akademiji v Stockholmu in Akademiji za ples v Ljubljani.  Trenutno zaključuje magistrski študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, smer Umetnost giba. Je prejemnik štipendije »Dance Web«, nagrad »Zlata ptica« in »Plaketa Mete Vidmar« za dosežke in prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenske plesne kulture. Svoje mentorsko delo že vrsto let dopolnjuje z vlogo svetovalca za gib na področju šolskih in profesionalnih plesno-gledaliških uprizoritvah in soustvarja izobraževalni ter umetniški program sodobnega plesa z različnimi plesnimi centri doma in v tujini.

Klas

Klas je fuzija modernih plesnih tehnik znotraj sodobnega plesnega izraza. Sestavljen je iz tehničnega in kreativnega dela. V prvem gradim odzivnost močnega, fleksibilnega in plešočega telesa v prostoru, zato je pozornost usmerjena k ozaveščanju funkcij centra in medenice v horizontalni legi. V nadaljevanju z vertikalno postavitvijo telesa vzpostavljam vaje po principu krivulje in sproščanja zgornjega dela telesa. Kreativni del temelji na raziskovanju plesalčeve lastne gibalne in prostorske strukture.