IKT podpora

Za tehnično pomoč pri uporabi IKT tehnologije na Alma Mater vam je na voljo naša služba.