Izjemno odmeven pričetek konference Za človeka gre


Alma Mater Europaea in Evropska akademija znanosti in umetnosti iz Salzburga, ki združuje dva tisoč znanstvenikov, med njimi 34 Nobelovih nagrajencev, sta v Mariboru pričeli osemdnevno 11. konferenco Za človeka gre.

Dr. Jeffrey Sachs, profesor univerze Columbia, eden najpomembnejših ekonomistov sveta in globalnih snovalcev trajnostnega razvoja, je v osrednjem nagovoru na konferenci Za človeka gre spregovoril o geopolitiki spreminjajočega se sveta in se osredotočil tudi na vojno v Ukrajini: »Ta vojna je skrajno uničujoča in njeno stopnjevanje postaja zelo nevarno. Čas je, da se vrnemo za pogajalsko mizo. Ta vojna se lahko konča, vendar mora NATO prenehati z zamislijo o širitvi nad Ukrajino in Gruzijo. To je namreč provokativno in nepremišljeno. Jedro te vojne je posredni boj med ZDA in Rusijo. Rešitev je v sklenitvi dogovora. Brez širitve NATA. Rusija tako ustavi vojno in mi dobimo mir.”

Srečanje se uvršča v vrh znanstvenih konferenc in predstavlja enega najpomembnejših tovrstnih mednarodnih dogodkov v Evropi. Poteka pod pokroviteljstvom predsednice Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, ki je odprtje pospremila z besedami: „Varnost je ena od temeljnih človekovih pravic. V mislih nimam le nacionalne ali državne varnosti, temveč tudi človekovo osebno varnost. Njegovo zaščito pred kršitvijo človekovih pravic, boleznimi naravnimi nesrečami, revščino, itd. Gre torej za potrebo po zagotavljanju dobrobiti, tako posameznika kot skupnosti, na vseh segmentih našega življenja. Pri tem pa je nujna izmenjava znanja in izkušenj ter skupno delovanje vseh nas, ne samo za to pristojnih državnih organov in institucij, temveč tudi nevladnih organizacij, civilne družbe in vsakega posameznika.“

Znanstveniki bodo iskali odgovore na izzive družbenega in tehnološkega razvoja, da bi ta služil varnosti in dostojanstvu. »Na konferenci domači raziskovalci svetu predstavijo svoje dosežke, vodilni tuji znanstveniki pa z našimi profesorji in študenti razpravljajo o svetovnih trendih. Sporočilo letošnje konference je, da smo vsi odgovorni, da socialni in tehnološki razvoj vodita k varnosti in dostojanstvu,« je poudaril predsednik Alma Mater Europaea – ECM prof. dr. Ludvik Toplak

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije prof. dr. Igor Papič je izpostavil, da »brez interdisciplinarnega pristopa ne moremo poskrbeti za uspešno uresničitev idej v družbi. Brez tehnikov in naravoslovcev ne bo novih tehnologij, brez humanistov in družboslovcev pa ne bodo sprejete v družbi. Tehnološki in družbeni razvoj sta bila od nekdaj povezana, še nikoli pa nista potekala s tako hitrima tempoma. Pomembno je, da sta oba tempa čim bolj usklajena. Le tako se bosta družba in tehnika razvijali v pozitivni smeri. Tema konference je torej izredno pomembna.“

»Pandemija Covida-19 in krize povezane z vojno v Ukrajini kažejo, da oblikovalci politik potrebujejo dostop do pravočasnih in kakovostnih znanstvenih nasvetov. Dve svetovalni skupini Evropske komisije, Mehanizem EU za znanstveno svetovanje in Evropska skupina za etiko v znanosti in novih tehnologijah, sta nedavno objavili priporočila o tem, kako izboljšati strateško krizno upravljanje v EU. Skupaj z Evropskim parlamentom in državami članicami smo pripravljeni poglobiti se v medinstitucionalni dialog, ki vključuje raziskovalno skupnost in naše državljane,« je poudarila evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel.

Vodilni tuji in domači raziskovalci ter voditelji znanstvenih združenj bodo na dogodku soočili sodobna spoznanja na različnih področjih, med drugim tudi o umetni inteligenci in nevarnostih, ki jih le-ta lahko predstavlja za medčloveške odnose, pravice, svobodo in demokracijo. Zaslužni profesor dr. Klaus Mainzer, predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti, je poudaril: »Evropa se mora osamosvojiti z digitalno preobrazbo in trajnostnimi inovacijami ter postati zmagovalka modernizacije. Sedanja politično-vojaška kriza je priložnost za pospešitev tega procesa.«

Alma Mater Europaea – ECM je ob tej priložnosti podelila častne doktorate prof. dr. Jeffreyu Sachsu za izjemni prispevek razvoja ekonomskih znanosti, trajnostnega razvoja ter za doprinos pri socialno-ekonomski tranziciji Slovenije; dr. Sonii Ehrlich Sachs za izjemni znanstveni prispevek razvoju pediatrije, krepitve humanitarnih odnosov in javnega zdravja; in prof. dr. Felixu Ungerju, častnemu predsedniku Evropske akademije znanosti in umetnosti za izjemne dosežke na področju medicinske znanosti in humanizma ter za akademsko in organizacijsko podporo pri razvoju Alma Mater Europaea.

Do 17. marca bo na konferenci Za človeka gre nastopilo preko 300 avtorjev iz 30 držav, med njimi akademiki iz najuglednejših univerz Harvard, Yale, Oxford, Columbia in drugih. Program z 80 vsebinskimi sklopi je TUKAJ. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

 

 

Galerija