Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Socialna gerontologija, Zdravstvena nega
Magistrski študij: Socialna gerontologija
Doktorski študij: Socialna gerontologija

Bibliografija: Preberi več

Prof. dr. Jana Goriup je predstojnica Katedre za socialno gerontologijo Alma Mater Europaea - ECM, zaslužna profesorica za sociologijo, raziskovalka in večkratna predstojnica Oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru; soavtorica študijskih programov DMV in sociologije ter interdisciplinarnega družboslovja. Področje njenega pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela je osredotočeno na sociologijo vzgoje in  izobraževanja in sociologijo  družine, sociologijo zdravja in bolezni ter socialno gerontologijo. Je članica uredniških odborov Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja in Acta technologica Dubnicae. Med njeno pomembnejše delovanje uvrščamo raziskovanje na področjih več socioloških disciplin: sociologije družine, sociologije zdravja in bolezni, sociologije medicine in sociologije vzgoje in izobraževanja ter socialne gerontologije. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov in znanstvenih monografij. Za navedena študijska področja je  v soavtorstvu pripravila tudi znanstvene in strokovne  monografije, namenjene tako strokovni kot tudi laični javnosti; za ostala pa študijska gradiva. Je članica več mednarodnih raziskovalnih skupin za izobraževanje odraslih, v katerih   komparativno raziskuje  izobraževanje odraslih od razsvetljenstva pa vse do danes, vpliv globalizacije na družbo znanja in medgeneracijsko učenje, družbene cilje vzgoje in izobraževanja v učeči se družbi, demografska gibanja glede na gerontološka razumevanja družbenih sprememb, ageizem  in stereotipe  do starejših ter njihove socialne izolacije, pomen izobraževanja odraslih za razumevanje intenzivnega staranja in starosti, umiranja in nekaterih vidikov doživljanja smrti, kot tudi vlogo zdravstvene nege in medicine v primežu spremenjenih vrednot postmoderne družbe. Prav tako še vedno raziskuje  nove paradigme teorije družinskega in partnerskega življenja, kompetenc in spremenjenega odnosa do življenja starejših. Kot soorganizatorka in aktivna udeleženka več mednarodnih znanstvenih simpozijev in znanstvenih konferenc doma in v tujini je prispevala k prepoznavanju aktualnih procesov v slovenski postmoderni družbi in v tujini.