Pedagoški sodelavci

Bibliografija: Preberi več

Dr. Hewick je doktoriral na Florida State University v ZDA, magistriral na University of Guelph, diplomiral pa na Wilfrid Laurier University, oboje v Kanadi. Svoje delovne izkušnje je v štiridesetih letih razdelil med poučevanje in posel. Na podiplomski ravni je profesor Hewick poučeval v Boliviji, Kanadi, na Hrvaškem, v Moldaviji, Romuniji in Sloveniji. Kot del višjega menedžmenta na področju raziskovanja tržišča in podjetništva je deloval v Evropi in Kanadi. Je član številnih svetovalnih organov novo nastajajočih podjetij in agencij za gospodarski razvoj. Leta 2013 je prof.dr. Hewick postal dobitnik nagrade »Distinguished Alumni Award for Business and Industry« za njegovo uspešno podjetniško delo, prav tako ga je kot Alumnus of the Year nagradila njegova alma mater, Wilfrid Laurier University. Je strokovnjak na področjih podjetništva, inovacij in kreativnega odločanja, o katerih tudi redno predava na strokovnih konferencah in objavlja članke v strokovnih publikacijah.