Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Ples, koreografija

Bibliografija: Preberi več

Prof. dr. Majda Pšunder se je rodila v Mariboru, leta 1992 je doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in si pridobila naziv doktorice pedagoških znanosti , od leta 2002 ima naziv redne profesorice za občo pedagogiko.  Njena osebna bibliografija zajema 575 bibliografskih enot, od tega 28 izvirnih in 13 preglednih znanstvenih člankov in 7 avtorskih ali soavtorskih znanstvenih knjig. Imela je vabljena predavanja na tujih univerzah ( Reka, Zadar, Zagreb, Beograd, Olomouc, Praga, Dunajsko Novo mesto, Muenchen, Marburg, San Diego). Leta 2004 je UM prof.dr. Majdi Pšunder podelila zlato plaketo za dosežke  na področju slovenske pedagogike in šolstva, za visoko raven znanstvenoraziskovalne, pedagoške, strokovne, praktične, vodstvene in družbeno angažirane dejavnosti. Bila je nosilka in izvajalka predmetov  Uvod v pedagogiko , Pedagogika, Pedagogika za umetniške programe , ki  se izvajajo na dodiplomskih študijskih programih  in predmetov Pedagogika z osnovami andragogike in Timsko delo, ki se izvajajo na podiplomskih študijskih programih.

Še vedno aktivno sodeluje kot nosilka in izvajalka predmetov Pedagogika in Andragogika v okviru pedagoške dokvalifikacije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kot nosilka in izvajalka  predmeta Pedagogika v okviru Pedagoške dokvalifikacije  na  Pedagoški fakulteti  Univerze v Mariboru, kot nosilka in izvajalka predmeta  Pedagogika z osnovami andragogike   na II. Bolonjski študijski stopnji programa zdravstvene nege  na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, ter kot nosilka in izvajalka  predmeta Izbrana poglavja iz pedagogike in osnov didaktike na študijskem programu ples/koreografija Akademije za ples na Alma mater Europaea.

S predmeta  Izbrana poglavja iz pedagogike in osnov didaktike I in II, ki se izvajata v programih balet in sodobni ples (1.in 2.letnik)  študenti pridobijo znanje in vpogled v osnovne vzgojne zakonitosti, v dejavnike vzgoje, učiteljeve možnosti pedagoškega delovanja , odkrivanja in razvijanja umetniških vzgibov ter v uspešno učiteljevanje in učinkovito komunikacijo.