Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Arhivistika, Management poslovnih sistemov, Socialna gerontologija
Magistrski študij: Management poslovnih sistemov, Socialna gerontologija
Doktorski študij: Arhivske znanosti, Socialna gerontologija

Bibliografija: Preberi več

Marija Ovsenik je redna profesorica in strokovnjakinja na področju socialne gerontologije. Doktorirala je na Fakulteti političnih ved Veljko Vlahović v Sarajevu in na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu, na Univerzi v Ljubljani pa je opravila specializirano izobraževanje na področju menedžmenta človeških virov v neprofitnih organizacijah. Leta 1996 ji je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podelilo nagrado za izjemne uspehe na področju socialnega varstva. Marija Ovsenik je avtorica številnih znanstvenih in raziskovalnih publikacij. Je predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Alma Mater Europaea – ECM, predavateljske izkušnje pa ima kot predavateljica na Fakulteti za socialno delo in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakulteti za organizacijske vede in Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru ter Fakulteti za vede o zdravju v Izoli.