Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Ples, koreografija

Bibliografija: Preberi več

Melinda Szitt je končala študij kineziologije in ima magisterij iz metodike klasičnega baleta Madžarske plesne akademije. Od leta 2009 predava Metodiko klasičnega baleta na madžarski plesni akademiji v Budimpešti, od leta 2013 pa isti predmet predava tudi na študiju Baletne pedagogike na Akademiji dramske umetnosti Univerze v Zagrebu.

Predmet Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta je baziran na sistemu A. Vaganove in vključuje tudi poučevalno prakso. Predmet vključuje načrtovanje, organizacijo in izvajanje poučevanja klasičnega baleta za učence od 1. do 8. stopnje.:
- položaji in postavitev telesa, poze in pozicije nog in rok.
- postopni razvoj osnovnih gibov in korakov.
- načrtovanje in izvajanje vaj na palici, sredini, skoki, obrati na prstih (špicih).
- glasbena spremljava.
- opazovanje in poučevalna praksa v baletni šoli.
- priprava vaj in pisanje učnih načrtov.
- opazovanje in vrednotenje poučevalnega dela ostalih študentov in samovrednotenje.

Učne vsebine predmeta v vsakem letu študija vsebujejo metodične pristope in vsebine specifične za določeno obdobje: v prvem letu študija vsebujejo elemente prvih treh let umetnostnega usposabljanja; v drugem letu študija elemente četrtega do šestega leta usposabljanja; v tretjem letu študija elemente zaključnih dveh let usposabljanja baletnih plesalcev.

Cilj predmeta Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta  usposablja študente za izvajanje predavanj klasičnega baleta glede na standardni učni program za osnovno in srednjo baletno šolo. Predavanje se izvaja skozi teoretično-praktična predavanja in vaje, ter predavalne prakse in vključuje načrtovanje, izvajanje in evalvacijo svoje predavalne prakse in predavalne prakse kolegov. Cilj predavalne prakse je uvajanje in izpopolnjevanje praktičnih veščin poučevanja skozi hospitacijo in diskusijo s pedagogi mentori v baletnih šolah.