Pedagoški sodelavci

Bibliografija: Preberi več

Milan Ambrož je diplomiral na fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in na isti fakulteti tudi magistriral. Doktoriral je na Fakulteti za organizacijske vede na Univerzi v Mariboru na temo. Svoje strokovno delo je v preteklosti posvetil več različnim področjem. Prve izkušnje si je pridobil na področju forenzičnih ved, ki so jim sledil dragocene izkušnje s področja varnosti in požarne varnosti, ko je bil direktor Zavarovanja v Savi Kranj. Strokovno delo je nadaljeval na področju izobraževanja kot Vodja izobraževalnega centra Sava Kranj, kjer je aktivno soustvarjal Akademijo vodenja. Po letu 1994 je deloval kot poslovni svetovalec in soustanovil podjetje, ki se je ukvarjalo z razvojem človeških potencialov v več industrijskih podjetjih in storitvenih organizacijah v Sloveniji. Največje uspehe na področju razvoja človeških potencialov je dosegel v podjetjih Perutnina Ptuj, Kolektor Idrija in Prevent Slovenj Gradec z vpeljavo modela sprememb organizacijske kulture in sloga vodenja. Milan Ambrož je avtor številnih znanstvenih člankov v domačih in tujih znanstvenih in znanstveno-strokovnih revijah in na domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah. Raziskovalno deluje na področju vodenja, organizacijske kulture, poslovne etike in vodenja poslovnih procesov v poslovnih sistemih. Je član Društva Antropologov Slovenije in član Slovenske akademije za management.