Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Arhivistika
Magistrski študij: Arhivistika in dokumentologija
Doktorski študij: Arhivske znanosti

Bibliografija: Preberi več

Miroslav NOVAK je leta 1986 diplomiral iz zgodovine in sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1999 je bi promoviran na Univerzi v Zagrebu v doktorja družbenih znanosti – znanstveno polje: informacijske znanosti.

Od leta 1986 je zaposlen v Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je leta 2007 pridobil najvišji arhivski strokovni naziv - arhivski svetnik.

Z visokošolskim zavodom Alma Mater Europaea ECM Maribor sodeluje od leta 2013. Na oddelku za Arhivistiko in dokumentologijo je bil najprej docent in nato je od leta 2018 dalje izredni profesor za arhivistiko.

Je avtor več kot 460 objavljenih in izvedenih del, povezanih z arhivistiko, informatiko in zgodovinopisjem.