Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Fizioterapija

Bibliografija: Preberi več

Mladen Gasparini se je rodil 10. 10. 1963 v Kopru. Obiskoval je Slovensko gimnazijo v Kopru, leta 1990 pa je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1991 je zaposlen na Oddelku za kirurgijo Splošne bolnišnice Izola. Leta 1996 je zaključil specializacijo iz splošne kirurgije in se usmeril na področje žilne kirurgije in angiologije. Od leta 1997 je predstojnik Dejavnosti žilne kirurgije, od leta 2007 pa tudi predstojnik Oddelka za kirurgijo Splošne bolnišnice Izola. Leta 2012 je doktoriral na MF v Ljubljani na temo proučevanja biomehanskih lastnosti skeletnih mišic pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo kar je tudi njegovo primarno raziskovalno področje. Njegovo klinično delo zajema predvsem kirurško zdravljenje bolezni karotidnih in perifernih arterij, vpeljal pa je tudi sodobne malo-invazivne metode za zdravljenje venskega popuščanja. Svoje znanje je izpopolnjeval tako v evropskih (Strassbourg, Budimpešta, Leipzig, Zuhl) kot tudi ameriških klinikah (Houston, Rochester). Je redni predavatelj na domačih in mednarodnih kongresih in tudi soorganizator mednarodnih žilnih kongresov v našem prostoru (Adriatic Vascular Summit). Redno objavlja v domačih in tujih revijah. Je član domačih (Združenje angiologov Slovenije, Združenje kirurgov Slovenije, Združenje žilnih kirurgov Slovenije ) in mednarodnih (Evropsko združenje žilnih kirurgov, Mediteranska liga za angiologijo) združenj. Od leta 2009 je tudi predsednik Društva žilnih kirurgov Slovenije in od leta 2014 tajnik Združenja kirurgov Slovenije. Kot predsednik Združenja žilnih kirurgov Slovenije si je dolga leta prizadeval za priznanje specializacije iz žilne kirurgije v Sloveniji in uspel, da je bila leta 2017 sprejeta kot temeljna specializacija. Je redni predavatelj na Fakulteti za vede o zdravju in docent na programu fizioterapije na Alma mater Europae. Pogosto sodeluje pri javnih predavanjih o pomenu življenjskega sloga za nastanek in preprečevanje srčno-žilnih bolezni za različne ciljne skupine prebivalstva in je že deset let soorganizirator celodnevnih javnih tribun in delavnic na katerih strokovnjaki različnih specialnosti zainteresirano javnost ozaveščajo o nevarnostih in možnosti preprečevanja srčno-žilnih bolezni.