Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:


Doktorski študij: Humanistične znanosti

Bibliografija: Preberi več

Redna profesorica antropologije

Biografija

Izobrazba: Filozofska fakulteta Ljubljana 1993 (dipl. etnologinja in prof. filozofije); 1997 mag. etnologije; 2000 dr. etnoloških znanosti.

Zaposlitve: Filozofska fakulteta Ljubljana 1993–2000, 2009-; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 2001–2005; ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana 2005–2010; IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa 2013–2014, Inštitut za zgodovino medicine, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (2019-).

Znanstveni nazivi: doc. antropologije vsakdanjega življenja 2002; izr. prof. antropologije 2009, red. prof. antropologije 2014 (ISH oz. AMEU-ISH, Ljubljana). Na ZRC SAZU in ponovno na UL habilitirana v raziskovalne nazive. Na UL habilitirana v naziv red. prof. za kulturno in socialno antropologijo (2020).

Med 2001–2004 vodja aplikativnega raziskovalnega projekta Slovenski etnološki leksikon (2004, ponatis 2007, 2011). 2001 soustanovila Center za biografske raziskave v Ljubljani. Od 2007 predsednica Komisije za etnološko etiko pri Slovenskem etnološkem društvu; od 2011 presojevalka študijskih programov pri NAKVIS; od 2011–2013 članica Novinarskega častnega razsodišča; od 2015 presojevalka znanstvenih projektov na področju etike pri Evropski komisiji.

Pedagoško delo

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1993–2000

ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, od 2000–2012 je predavala pri predmetu Biografija v mikrozgodovinski perspektivi, od 2006–2012 je bila koordinatorka za podiplomski študijski program Antropologija vsakdanjega življenja

IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, 2013–2014 (sodelovanje v doktorskem študijskem programu)

AMEU-ISH od je 2016 profesorica pri obveznem predmetu Humanistika I., II. in pri izbirnih predmetih Aplikativna medicinska antropologija ter Etika v znanosti in raziskovalna integriteta.

V Lodžu (1995), Zagrebu (1996), Celovcu (1998), St. Peterburgu (2000), Salzburgu (2009), Bratislavi (2003, 2011, 2013, 2019) je predavala na podiplomskih študijskih programih etnologije, antropologije, muzeologije in filozofije, na Reki dodiplomskim študentom medicine (2019), na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani zgodovino medicine in medicinsko humanistiko (2017, 2019).

Področja raziskovanja

Raziskuje na področju etnologije, kulturne/socialne antropologije in folkloristike. Njene raziskave segajo onkraj meja disciplinarnih okvirov, poudarjajo aplikativnost ter uporabo kritičnih, eksperimentalnih in tradicionalnih oblik kvalitativnega preučevanja v interesu družbene pravičnosti, dostojanstva in človekovih pravic.

Raziskovalni interesi

etnologija, kulturna/socialna antropologija, folkloristika, ustna zgodovina, leksikografija, enciklopedistika, raziskovalna etika, kvalitativno raziskovanje, medicinska antropologija, zgodovina medicine, medicinska humanistika, antropologija vsakdanjega življenja, antropologija spolov, poslovna antropologija, čast in dobro ime, kultura in dediščina vina, pravo in vino.

Bibliografija

Mojca Ramšak objavlja znanstvene monografije v slovenskem, angleškem in slovaškem jeziku:

- Tako smo živeli: življenjepisi koroških Slovencev 1–10: stvarno, krajevno, osebno kazalo ter kazalo hišnih imen. Celovec 2002

- Portret glasov. Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Ljubljana 2003

- Žrtvovanje resnice. Opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti. Maribor 2006

- Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji = Social and cultural imagery of breast cancer in Slovenia. Ljubljana 2007 (dvojezična publikacija); Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníika v Slovinsku. Bratislava 2013

-Čast ni balast. Maribor 2011

-Wine Queens: Understanding the Role of Women in Wine Marketing. Springer International Publishing 2015

- Zdravje in bolezen na Pohorju. Maribor, 2017

Odgovorna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva in Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva 1994–1998; sourednica dvojezične knjižne zbirke Na poti v Vas/Unterwegs ins Dorf 1993, 1994; sourednica trojezične revije Studi Slavi 1997; sourednica mednarodne etnološke poletne šole MESS, Mediterranean Ethnological Summer School 1994–1995; sourednica revije Emzin (2009); v uredniškem odboru revije Etnolog 2003–2009; v uredniškem odboru revije International Review of Qualitative Research 2008-, v uredniškem odboru revije Etnologia Slovaca et Slavica 2018-. V tujini objavlja pri založbah Greenwood Press, Lit Verlag, Cambridge Scholars, Sage, Springer idr.

Nekatera njena dela so digitalno dostopna pri:

Digitalni knjižnici Slovenije (DLib), v revijah Etnolog, Glasnik Slovenskega etnološkega društva, Pravo in ekonomija, Medicine, Law & Society, BMC Public Health, na spletnih straneh Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Alma Mater Europea 2020, 2018, 2017 in na Portalu znanstvenih časopisov Republike Hrvaške.