Na Alma Mater odslej tudi doktorski študij umetne inteligence


Alma Mater Europea - ECM je bogatejša za akreditacijo študijskega programa tretje stopnje – Uporabna umetna inteligenca. Ob tej pomembni pridobitvi je čestitko izrazil tudi predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti akad. dr. Klaus Mainzer, ki je prepričan, da je raziskovanje umetne inteligence povezano z velikimi vizijami prihodnosti človeštva.

Skupina strokovnjakov iz Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je izpostavila, da študijski program izpolnjuje vse standarde kakovosti in študentom ponuja celovito znanje ter jim omogoča doseči zastavljene cilje in kompetence. »Vse večja uporaba napredne tehnologije v našem vsakdanjem življenju je povzročila veliko povpraševanje po strokovnjakih s kvalifikacijami na področju umetne inteligence. Doktorski študijski program Uporabna umetna inteligenca na Alma Mater predstavlja prvovrsten študij, ki bo temeljito prispeval k razvoju znanosti in raziskav s področja umetne inteligence,« poudarja predsednik Alma Mater Europaea – ECM prof. dr. Ludvik Toplak in dodaja, da je njegova interdisciplinarna razsežnost vidna v obdelavi vsebin in tematik s področij računalništva, medicine, prava, humanistike, tehnologije in uporabnih zanostih, s čimer nudi preplet izjemno različnih področij. »Na ta način bodo naši študenti dobili potrebno tehnično in strokovno podlago, ki jim  bo omogočala uspešno uporabo zanja umetne inteligence v družbi,« še dodaja predsednik dr. Toplak. 

Vodja doktorskega študijskega programa Uporabne umetne inteligence na Alma Mater je prof. dr. Matej Metrik: »Umetna inteligenca je prinesla revolucionarne rezultate in predstavlja nepogrešljivo vlogo pri nadaljnem družbenem. Naš učni načrt zajema odličen pregled trenutnih uporabnih raziskav na področju umetne inteligence in prinaša smiselno medsedbojno povezanost različnih vsebin. Študij ponuja najnovejši tehnološki razvoj na tem področju.«