Nad COVID – 19 s fiziotrepevtsko obravnavo


»Fizioterapija je izjemno pomembna pri zdravljenju in obravnavi ljudi v fazi okrevanja po dolgotrajnem COVID-u, ki se pri ljudeh kaže različno. Najpogostejši simptomi so ekstremna utrujenost in izčrpanost, simptom poslabšanja stanja po naporu, težave s spominom in koncentracijo, kratka sapa, pogosto pa so prisotne še težave s spanjem, mišična bolečina, bolečina v sklepih, pa tudi depresija in tesnoba idr. Predpisovanje vadbe pri dolgotrajnem COVID-u mora biti previdno, da kar se da zmanjšamo tveganje, da z vadbo ne poslabšamo posameznikovih simptomov in da z njo dosežemo zdravilne učinke. Fizioterapevt tem pacientom lahko pomaga pri obvladovanju simptomov dolgotrajnega COVID-a. Respiratorni fizioterapevt lahko pomaga pri pojavu hiperventilacije oz. hitrega in preglobokega dihanja in napačnih vzorcih dihanja, kažejo primeri iz prakse,« je pojasnil doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije ter vodja doktorskega študijskega programa Fizioterapija na Alma Mater.

Sporočilo letošnje teme SDF »Rehabilitacija in dolgotrajni COVID« je izbrano z namenom informirati svetovno javnost o pomembnosti fizioterapevtove vloge pri zdravljenju in obravnavi ljudi v fazi okrevanja po dolgotrajnem COVID-u in predstaviti, da je fizioterapija pri tem izredno učinkovita. »Na Alma Mater, kjer poteka študij na vseh treh bolonjskih stopnjah za program fizioterapije ter številni raziskovalni in aplikativni projekti s tega področja, smo pripravili konkretne rešitve za pomoč pri rehabilitaciji po prebolelem COVID -19. Študent Grega Nahtigal je skupaj s še nekaterimi kolegi iz Alma Mater ter paraolimpijcem Darkom Đurićem razvil platformo FROOM, ki je zasnovana kot aplikacija fizioterapije na daljavo,« pravi Kovačič ter dodaja, da je v času pandemije COVID-19 prišlo do upada funkcijskih sposobnosti splošne populacije, zato imajo fizioterapevti, kot strokovnjaki za gibanje, pomembno vlogo tudi z uporabo fizioterapije na daljavo.

»Na Alma Mater smo ponosni, da smo na naši mednarodni konferenci gostili prof. dr. Emmo Stokes, predsednico Svetovne zveze za fizioterapijo, ki je prav tako opozorila na pomembnost fizioterapije na daljavo in ponosni tudi zato, ker smo organizirali med prvimi okroglo mizo o pomembnosti fizioterapije na daljavo,« še sklene dr. Kovačič.

Platforma FROOM care je razvilo mlado podjetje DTs HUB. Gre za razvoj mobilne zdravstvene aplikacije, ki predstavlja rešitev za fizioterapevtske programe na domu v kombinaciji z inovativnimi tehnologijami in dovršenim oblikovanjem. Gre za projekt podjetja DTs HUB, ki sta ga ustanovila Grega Nahtigal in Darko Đurić, ki ga večina pozna kot nosilca številnih kolajn s svetovnih in evropskih prvenstev in dvakratnega udeleženca paraolimpijskih iger. Digitalizacija fizioterapije pomeni opolnomočenje fizioterapevtskega dela z digitalnimi orodji, ki pripomorejo k večji učinkovitosti rehabilitacije. Pri Froomcaru gre za digitalizacijo fizioterapevtske vadbe v domačem okolju. Pomemben del rehabilitacije je namreč vadba v domačem okolju, ki jo trenutno fizioterapevti pacientu posredujejo s prikazom vaj, pisnih ali slikovnih navodil ter posnetkov, ki jih naredijo med obravnavo. Ker gre za strokovno in večplastno rešitev, pri projektu sodelujejo s številnimi partnerji, strateški partner je tako Alma Mater Europea, strokovno podporo na področju fizioterapije je prevzela  doc. dr. Eva Uršej, ki je prav tako habilitirana visokošolska učiteljica na Alma Mater. Projekt je pridobil tudi raziskovalna sredstva.


O ALMA MATER EUROPAEA - ECM

Alma Mater Europaea je ena od vodilnih slovenskih visokošolskih ustanov na področju digitalizacije in e-izobraževanja. Že leta 2012 je kot prva v Sloveniji snemala in prenašala svoja predavanja. Pod njenim okriljem deluje tudi največja fakulteta za študij fizioterapije v Sloveniji. Alma Mater deluje pod pokroviteljstvom Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki združuje več kot 2100 uglednih znanstvenikov, med njimi je kar 32 Nobelovih nagrajencev. Profesorji in sodelavci fakultete pogosto sodelujejo na dogodkih vodilnih univerz na svetu, kot so Harvard, UCLA, Yale. Njihova strokovna mnenja se redno pojavljajo v številnih svetovno znanih medijih, kot so The Guardian, The Boston Globe, Wall Street Journal.   


Več informacij:

Katarina Pernat 

katarina.pernat@almamater.si

041 645 630

Galerija