Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Humanistični študiji
Magistrski študij: Humanistične znanosti
Doktorski študij: Humanistične znanosti

Bibliografija: Preberi več

Področje raziskav na kratko: Religijske znanosti

- Religijski feminizmi, eko-feminizem; krščanska feministična teologija; religija in ekologija; primerjalna religiologija, medreligijski dialog; (afriške) prvobitne religije.

Biografija:

Nadja Furlan Štante je diplomirala (2000) s področja teoloških znanosti, zaključila znanstveni magisterij (2003) in doktorirala (2005) s področja (ženskih) religijskih študij na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani, z doktorsko disertacijo »Vpliv spolnih stereotipov na nasilje v sistemu države in Katoliške cerkve«.

Nadja Furlan Štante je članica Inštituta za filozofske študije (IFŠ) ter članica kolegija direktorja (svetovalka direktorja). Predhodno je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Teološki fakulteti Univerze Ljubljani. Leta 2008 se je kot nosilka podoktorskega projekta zaposlila na UP ZRS. V akademskem letu 2008-09 se je, kot Fulbrightova štipendijstka izpopolnjevala v ZDA (Dobitnica Fulbrightove štipendije (Fulbright Visiting Scholar), na University of Berkeley, CA.

Poleg raziskovalnega dela je (bila) občasno vpeta v pedagoško delo: najprej na UP FHŠ (Fakulteta za humanistične študije), kjer je bila članica (2009-2013) in namestnica (2012-2013) predstojnika Oddelka za filozofijo, na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (na III. stopnji) ter kot gostujoča in vabljena predavateljica na različnih Univerzah in Fakultetah (Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, ISH AlmaMater ter Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru). Bila je članica dveh univerzitetnih Komisij: Komisije za mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem (2012-2014) ter Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem (v letih 2014-2016).

Od leta 2010 je članica stalnega strokovnega telesa (nacionalna koordinatorica za področje teologije) Znanstvenega sveta za humanistiko pri ARRS. Od leta 2011 je tudi članica ekspertnega telesa Komisije ženske za znanost (sedaj preimenovana Komisija za enake možnosti na področju znanosti) pri MIZŠ.

Nadja Furlan Štante je objavila številne znanstvene monografije in članke, podroben vpogled v njene znanstvene objave, ki obsegajo okvirno 200 enot - http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=A9947491 .

Kot izjemni dosežek bi poleg Fulbrightove štipendije (Dobitnica Fulbrightove štipendije (Fulbright Visiting Scholar), na University of Berkeley, CA v letu 2008-2009, izpostavili tudi nacionalno priznanje - nagrado: Odlični v znanosti 2013 - Humanistika - področje Teologija, ki jo je Nadja Furlan Štante prejela za znanstveno monografijo Spirituality of Balkan women: breaking boundaries: the voices of women of ex-Yugoslavia. (Annales University Press, 2013) [COBISS.SI-ID 270989312

Raziskovanje:

Dr. Nadja Furlan Štante je vodja temeljnega nacionalnega projekta (J6-9393) »Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize« in članica raziskovalnega programa (P5-0409) »Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja«. V svojem obsežnem raziskovalnem delu je doslej vodila in sodelovala v številnih nacionalnih projektih in programih. Pri tem velja izpostaviti dva temeljna nacionalna projekta, katerih vodja je bila: podoktorski raziskovalni projekt (Z6-0211) »Religija in seksizem: podoba in položaj ženske v judovsko-krščanski tradiciji« in temeljni nacionalni projekt (J6-3611) »Teološki ekofeminizem in sodobna ekološka kriza«. Kot raziskovalna projektna sodelavka je sodelovala v nacionalnih projektih:

Dr. Nadja Furlan Štante je članica stalnega strokovnega telesa (nacionalna koordinatorica za področje teologije) Znanstvenega sveta za humanistiko pri ARRS. Od leta 2011 je tudi članica ekspertnega telesa Komisije ženske za znanost (sedaj preimenovana Komisija za enake možnosti na področju znanosti) pri MIZŠ. Prav tako je članica Društva za primerjalno religiologijo ter mednarodnega združenja ESWTR (Evropsko združenje žensk v teološkem raziskovanju) ter so-ustanoviteljica regionalne sekcije ESWTR Hrvaška. Je članica uredniškega odbora revije za humanistične in družbene vede Monitor in revije za religijska in filozofska vprašanja Poligrafi. Je organizatorka in so-organizatorka mednarodnih in domačih znanstvenih konferenc.