Spodbujamo k branju


Knjižnica Alma Mater Europaea - ECM je danes, 30. maja 2023, s knjižnim bazarjem sodelovala na 26. Slovenskih dnevih knjige v Mariboru.

Na platoju pred Slomškovo dvorano v Mariboru smo Knjižnica Alma Mater brezplačno ponujali knjige iz viškov fonda knjižnice. »S knjižnim bazarjem želimo obiskovalce spodbuditi k branju, ozaveščanju bralne pismenosti in sprejemanju branja kot vrednote,« sporoča Mirko Nidorfer.