Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Ples, koreografija

Bibliografija: Preberi več

Stilski ples I. - II.

Profesorica Natalia Iananis je predstojnica oddelka za karakterne in zgodovinske plese na akademiji Veganova v Sankt-Peterburgu. Je mednarodno priznana baletna umetnica in pedagoginja ter gostujoča profesorica na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu. Sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi inštitucijami.

Predmet Stilski ples I. in II. v dveh semestrih usposablja študente za izvajanje predavanj zgodovinskih plesov glede na standardni učni program za osnovno in srednjo baletno šolo. Predavanje se odvija preko teoretično-praktičnih predavanj in vaj, ter predavalne prakse in vključuje načrtovanje, izvajanje in vrednotenje predavalne prakse in predavalne prakse kolegov.