Nataša Pirc Musar: Učenje in opolnomočenje z znanjem je naložba v družbo, ki med nami gradi mostove


Konferenca Za človeka: Družbeni in tehnološki razvoj za varnost in dostojanstvo, ki se uvršča v sam svetovni vrh znanstvenih konferenc in predstavlja enega najpomembnejših tovrstnih mednarodnih dogodkov v Evropi, poteka pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar, ki je dogodek tudi uradno odprla.

Predsednica dr. Nataša Pirc Musar je odprtje pospremila z besedami: "Varnost je ena od temeljnih človekovih pravic. V mislih nimam le nacionalne ali državne varnosti, temveč tudi človekovo osebno varnost. Njegovo zaščito pred kršitvijo človekovih pravic, boleznimi naravnimi nesrečami, revščino, itd. Gre torej za potrebo po zagotavljanju dobrobiti, tako posameznika kot skupnosti, na vseh segmentih našega življenja. Pri tem pa je nujna izmenjava znanja in izkušenj ter skupno delovanje vseh nas, ne samo za to pristojnih državnih organov in institucij, temveč tudi nevladnih organizacij, civilne družbe in vsakega posameznika."

V nadaljevanju se je osredotočila tudi na dostojanstvo, ki je človekova temeljna pravica. Izpostavila je, da se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. "Dostojanstvo in človekove pravice nam pripadajo kot ljudem in niso pogojene s spolom, barvo kože, versko ali etnično pripadnostjo, starostjo, izobrazbo, družbenim položajem in močjo, premoženjskim stanjem, zaslugami in dosežki ali katerokoli drugo osebno okoliščino," je poudarila. 

Kot pomembnejši temelj pespektive in ravoja pa je izpostavila vrednote kot življenjska vodila in na njih temelječa etika. "Še posebno bioetika in morala. Govorjenje o vrednotah in etiki tudi v povezavi z znanstvenim in tehnološkim napredkom tudi ni dovolj. Potrebno je njihovo udejanjanje v življenju posameznika in skupnosti. Visoka etična načela in vrednote so zagotovila, da bo znanje uporabljeno v korist človeštva. Bistveni mehanizmi pri tem pa so medgeneracijski prenos znanja, vrednot in etike, vključno z večjo vlogo vzgoje," je prepričana. 

Predsednica je nagovor zaključila z mislijo Marka Avrelija, ki pravi: "Ne zapravi nič več časa za prepiranje kakšen bi moral biti dober človek. Preprosto bodi ta človek," ter dodala, da je učenje in opolnomočenje z znanjem naložba v družbo, ki med nami gradi mostove. 

Vabljeni k branju celotnega nagovora predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar TUKAJ