Noč moč neformalnega


Po vsej Sloveniji je že tretjič potekala akcija pod imenom »Noč – moč neformalnega«. Njen namen je širšo javnost opozoriti na uporabno vrednost neformalno pridobljenega znanja, ki je velikokrat ključnega pomena tako za celostni razvoj, kakor tudi za karierno pot in zaposlovanje vseh udeleženih.

Akcijo je organizirala Alma Mater Europaea v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem akcije Zavodom Nefiks pod okriljem mreže MINVOS. Potekala je od mraka do polnoči, po večjih slovenskih mestih. Poleg Maribora so sodelovale nevladne organizacije, društva, inštituti, mladinski centri mreže iz Ljubljane, Kopra in Slovenskih Konjic. Skupaj se je po vsej Sloveniji predstavilo več kot trideset nevladnih organizacij.  Vsebine so se predvajale preko projektorjev na ulične zidove ter na televizijskih zaslonih gostinskih lokalov v centrih mest.

Nevladne organizacije (NVO) so predvsem društva, ustanove in (zasebni) zavodi. Tvorijo nevladni (tretji) sektor oz. civilno družbo. Opravljajo pomembni funkciji – zagovorniško in storitveno. Z akcijo želijo okolici predstaviti, kako pomembne so za lokalno okolje ter prikazati široko polje učenja, ki ga vključenim posameznikom lahko nudijo. Pod to spadajo delavnice, seminarji, projekti in druge oblike učenja, v katerih ste lahko udeleženci včasih pa tudi izobraževalci ob enem.

Predstavitev dela nevladnih mladinskih organizacij je potekala v obliki zabavne video in foto prezentacje, kjer so mimoidočim in obiskovalcem predstavljali pomen svojih dejavnosti v domačem in širšem okolju.