Odprt je drugi prijavni rok


Na Alma Mater vas vabimo, da se v drugem prijavnem roku, ki je že odprt, prijavite na študij na vseh treh zavodih (AMEU, ISH in AP) na vseh dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Za več informacij glede prijave, nam v kolikor na spletni strani ne najdete odgovora, lahko pošljete vprašanje na referat@almamater.si.
Vabljeni, da postanete študent na Alma Mater!


Dodiplomski študij

Drugi prijavni rok: 13. julij - 17. september 2020
 


Podiplomski študij

Drugi prijavni rok: 13. julij - 17. september 2020