Pedagoški pogovori


Četrto srečanje pedagoških delavcev Alma Mater Europaea – ECM je bilo osredotočeno na spoznavanje različnih jezikovnih modelov ter možnosti njihove uporabe v pedagoško-didaktične namene poučevanja.

Vodja Centra za pedagoško-didaktični razvoj in podporo učiteljem na AMEU doc. dr. Polonca Pangrčič pravi, da so takšna srečanja izvrstna priložnost za izmenjavo odličnih pedagoških in didaktičnih praks in primerov. »Učitelji med seboj delimo izkušnje in nasvete pa tudi težave, ki nas pestijo. Na vsakem srečanju se naučimo nekaj novega, najboljše pa je, da se hkrati preko – peer learninga – učimo se drug od drugega.«