Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Management poslovnih sistemov, Spletne in informacijske tehnologije
Magistrski študij: Management poslovnih sistemov

Bibliografija: Preberi več