Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Spletne in informacijske tehnologije, Management poslovnih sistemov
Magistrski študij: Management poslovnih sistemov

CV:

Bibliografija: Preberi več