Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Zdravstvena nega

Bibliografija: Preberi več

Po izobrazbi sem zdravnica, specialistka psihiatrije. Od leta 2013 sem zaposlena na Oddelku za psihiatrijo UKC Maribor, kjer večinoma zdravim bolnike s psihotičnimi motnjami. Imenovana sem za glavno mentorico za specializacije iz psihiatrije, redno izvajam tudi neposredna mentorstva specializantov.

Študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem zaključila leta 2005. V soavtorstvu z Anjo Plemenitaš sem za študentsko raziskovalno nalogo z naslovom Pojavnost depresij v poporodnem obdobju v slovenskem vzorcu prejela fakultetno Prešernovo priznanje (mentor doc. dr. Milan Ličina, dr. med., spec. psih). Rezultate raziskave sva s kolegico objavili kot najin prvi izvirni znanstveni članek.

Kot zdravnica sem se leta 2005 zaposlila najprej v Splošni bolnišnici Celje in se po zaključenem strokovnem izpitu in sekundariatu sprva odločila za specializacijo iz družinske medicine, tekom katere sem zaradi svojega strokovnega zanimanja specializacijo zamenjala za psihiatrijo. Leta 2011 sem specializacijo zaključila cum laude. Moja specialistična naloga je nosila naslov Elektrokonvulzivno zdravljenje – dvajset let po ukinitvi metode v Sloveniji.

Med študijem in specializacijo sem se udeležila več študijskih izmenjav, tako sem v tujini opravila tudi del dodiplomskih in podiplomskih obveznosti. Opravila sem nekaj podiplomskih izobraževanj iz psihoterapevtskih vsebin, npr. iz vedenjsko-kognitivne psihoterapije (VKT I.) in transakcijske analize (TA-101). Aktivno govorim nemško, angleško in italijansko.

Zadnja leta se ukvarjam z raziskovanjem interdisciplinarnih vprašanj s področja psihiatrije, s poudarkom na neprostovoljnem zdravljenju in varovanju človekovih pravic v psihiatriji.

Redno aktivno sodelujem na domačih kot tudi mednarodnih strokovnih srečanjih, konferencah in kongresih.