Po vrnitvi

Študent mora za zaključek postopka priznavanja po vrnitvi iz tujine v roku 1 meseca predložiti dokazila, da je v celoti opravil dogovorjene študijske obveznosti po programu, s katerim je bil napoten na študij v tujino:

  • kopijo certifikata o opravljenih izpitih, ki ga izda gostujoča univerza (v primeru študijske izmenjave),
  • potrdilo o trajanju mobilnosti, ki vam ga izda tuja institucija oziroma podjetje,
  • popolnoma izpolnjen Learning Agreement,
  • izpolnjeno poročilo Erasmus+ izkušnja v tujini,
  • izpolnjen spletni vprašalnik, poslan na e-mail naslov.

Vsa dokazila je potrebno posredovati v Mednarodno pisarno AMEU ali na erasmus@almamater.si.


DOKUMENTI

- Erasmus+ izkušnja v tujini