Pohvale in zahvale najboljšim


Alma Mater Europaea – ECM je v predprazničnem času povabila študente, učitelje in prijatelje Alma Mater na Slavnostno akademijo, božični koncert v Stolno cerkev ter prednovoletni sprejem.

Prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM, se je zahvalil s pohvalami in zahvalami najboljšim študentom zadnjih letnikov ter nekaterim učiteljem za doprinos k razvoju Alma Mater. Gostje so uživali ob božičnem koncertu terceta Katrinas.


Spoštovani predstavniki akademskih, državnih, lokalnih  in cerkvenih ustanov, dragi učitelji in študenti AMEU,  cenjeni gostje,

ob zaključku leta delamo obračune in zaključek, če je uspešen, zahvalno praznujemo. To je čas, ko se ozremo  po beri minulega leta, izrazimo zahvalo in delamo načrte  za naprej.

Alma Mater Europaea – ECM je vpisala 11. generacijo. Z velikim zadovoljstvom lahko rečemo, da je Alma Mater izpolnila svoje poslanstvo, da razvija nove, interdisciplinarne, zaposljive študijske programe, ki so komplementarni obstoječim in konkurenčni na domačem  in svetovnem trgu.

Glede na to, da je Alma Mater Europaea mednarodno orientirana institucija, ji je Evropska akademija znanosti in umetnosti leta 2012 po oceni visoke kvalitete dela ponudila akademski in institucionalni patronat. Na podlagi tega se je Evropski center Maribor preimenoval v Alma Mater Europaea – ECM in nadaljeval delo po principih transnacionalnosti, interdisciplinarnosti in gradnje mostov, zlasti v podonavskem prostoru. Alma Mater Europaea se je programsko posvetila osnovnim izzivom  srednjeevropskega prostora, kot so ekologija, tranzicija in reintegracija, medkulturne komunikacije, zdravje, sociala ter demografija in digitalne tehnologije.

V minulih enajstih letih je Alma Mater Europaea akreditirala in re-akreditirala ter razvila študijske programe dodiplomske, magistrske in doktorske stopnje na področju zdravstvenih ved, zlasti zdravstveno nego in fizioterapijo ter integrativne zdravstvene vede. Soočeni z demografskimi trendi so znanstveniki in strokovnjaki razvili in akreditirali študijske programe socialne gerontologije na vseh treh bolonjskih stopnjah, s posebnim poudarkom na aktivnem in produktivnem staranju. Podonavske države so bile po letu 1990 soočene z vprašanji tranzicije in reintegracije, zato je Alma Mater Europaea razvila študijske programe Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov, Evropske poslovne študije, kot tudi Projektni management in Strateški komunikacijski management na doktorski stopnji.

Spremenjene okoliščine ekonomskega in političnega sistema pomenijo tudi nov izziv za humanistiko. Fakulteta za podiplomske humanistične študije Institutum Studiorum Humanitatis v Ljubljani z bogato knjižnico in več kot 150 doktorji znanosti se je priključila Alma Mater Europaea. Njeni mlajši humanistični intelektualci želijo dati novo vsebino po izkušnjah svetovnih trendov v smeri digitalne humanistike.

Razvoj novih tehnologij v svetu predstavlja nov izziv. Alma Mater Europaea je za slovensko družbo vpisala prvo generacijo na dodiplomski stopnji  študijskega programa Spletne znanosti, v postopku pa sta magistrska in doktorska stopnja Informacijske varnosti ter umetne inteligence.

Nove tehnologije so ustvarile pogoje za razvoj nove samostojne akademske discipline Arhivistike z dokumentologijo. Alma Mater Europaea je akreditirala študijski program 1. in 2. stopnje, vpisali pa smo prvo generacijo doktorskega  programa Arhivistike.

V tem koledarskem letu smo podelili diplome prvim diplomantkam  Akademije za ples ter akreditirali magistrsko stopnjo. S tem je Republika Slovenija dobila po več kot polstoletnem prizadevanju ples, balet in koreografijo na najvišji akademski stopnji, saj fakulteta za humanistiko vključuje tudi umetnostne vede na doktorski stopnji. Alma Mater je prijavila in tudi prejela patentno listino s področja medicinske tehnologije.

Alma Mater je zlasti s svojimi magistrskimi in doktorskimi študiji vključena v raziskovalna delo doma ter v mednarodne projekte. Na področju publicistične dejavnosti objavljamo knjige - pri založbi ISH ter pri Alma Mater Press. Trudimo se, da dvignemo znanstvene revije na najvišjo stopnjo visoko rangiranih mednarodnih revij, kot je to uspelo z revijo Journal of of comparative politics, nadaljujemo z Antlanti, Informatologijo, Media, Culture and Public Relations  ter Monitor. S tem se omogoča raziskovalcem ter doktorskim kandidatom, da se vključijo v mednarodno znanstveno publicistiko.

Posebej pa želimo izreči ponos na naše študente in diplomante, ki so uspešni pri študiju, v prostovoljstvu ter drugih humanitarnih pobudah na vseh področjih ter z vidnimi rezultati v športu in kulturi. Ponosni smo tudi na vse diplomante, ki zasedajo pomembna in odgovorna delovna mesta ter so ponesli dobro ime Alma Mater Europaea v številne, zlasti socialne in zdravstvene ustanove. Znanstvena konferenca Alma Mater Europaea Za človeka gre je pritegnila pozornost akademske javnosti iz Slovenije in številnih držav od ZDA do Kitajske. Naslednja konferenca bo tradicionalno drugi konec tedna v marcu od 13. – 14. 3. 2020 v Mariboru. V mesecu avgustu pa AMEU gosti Mednarodno konferenco o visokem šolstvu, kjer bomo gostili predstavnike univerz z vseh kontinentov. AMEU je tako odprla vrata, da se je vključila v mednarodno združenje univerz, kot  so Magna Charta Universitatum v Bologni, Podonavska rektorska konferenca ter drugi.

Alma Mater Europaea na vseh akademskih področjih sledi potrebam družbe v skladu s principi kakovosti, relevance in racionalizacije. Kakovost se utrdi samo v konkurenci; relevanca izobraževanja se meri z zaposljivostjo diplomantov, ki ustvarjajo dodano vrednost, relevanca znanosti pa z implementacijo znanstvenih dosežkov v gospodarstvu in v sferi družbenega standarda, kjer se ustvarja dodana vrednost. Racionalizacija izobraževanja se meri z vložkom na koristno zaposlenega diplomanta, racionalizacija v znanosti pa s porabo sredstev glede na dodano vrednost. In tu moramo poudariti, da ima Alma Mater Europaea  med slovenskimi visokošolskimi zavodi najvišjo stopnjo zaposlenosti diplomantov. Od države pričakujemo, da prepozna in zagotovi v Sloveniji enake možnosti študija vsem državljanom v skladu z ustavo ter da sledi principom bolonjskega procesa, kot so avtonomija z odgovornostjo, kompatibilnost, mobilnost, kakovost, de-etatizacija, racionalizacija in zaposlitvene priložnosti. Le tako bodo mladim generacijam zagotovljeni enakopravnost in enake možnosti študija v vseh regijah v Slovenij ter tudi spoštljiv status v Evropi. Pričakujemo tudi od države, vladnih institucij in Vlade RS, da bodo z implementacijo bolonjskega procesa zagotovili tudi evropsko primerljive pogoje  ter da bodo prenesla ure pripravništva in izvajanje zaključnih izpitov v pristojnost univerze, kot je to v drugih državah EU.

Ob zaključku leta želim izraziti zahvalo vsem visokošolskim učiteljem in raziskovalcem ter drugim sodelavcem za vloženo delo. Prav tako vsem našim partnerjem, učnim bazam ter mentorjem, ki našim študentom omogočajo  študij v realnem okolju. Študentom in staršem se zahvaljujemo za zaupanje.

Danes imamo posebno priložnost, da  podelimo  priznanja nekaj študentom, sodelavcem in učiteljem. Vsem bi želel izraziti čestitke.

Dragi sodelavci, študenti, cenjeni gostje, vsem želim lep večer, vesele božične praznike in srečno 2020.

S spoštovanjem,


Prof. dr. Ludvik Toplak
Predsednik Alma Mater Europaea ECM
Podpredsednik Alma Mater Europaea

 

Galerija