Postani Erasmus+ tutor


Mednarodna pisarna Alma Mater Europaea razpisuje dve tutorski mesti za tuje gostujoče študente, ki bodo na študijski izmenjavi v 2023/2024.

Vsako študijsko leto se študijske izmenjave na Alma Mater udeleži več deset študentov iz različnih Evropskih držav oziroma partnerskih institucij. Gostujoči študenti se udeležijo predavanj predvsem iz področja fizioterapije in managementa, ki se za njih izvajajo v angleškem jeziku. Ker si prizadevamo, da imajo študenti na izmenjavi najboljšo izkušnjo z Erasmus+ mobilnostjo na Alma Mater, jih zraven predavanj želimo vključiti v delovanje fakultete in jih pobližje spoznati z lokalnim življenjem v Mariboru oziroma v Sloveniji. 

Naloge tutorjev: 

- so na razpolago Erasmus+ študentom preko e-pošte čez študijsko leto ter fizično na voljo v Mariboru po predhodnem dogovoru,

- sodelujejo pri informativnem (uvodnem) dnevu za Erasmus+ študente, ki bo prvi teden v mesecu oktobru 2023,

- aktivno sodelujejo z mednarodno pisarno Alma Mater pri vključevanju v dogodke, projekte ali predavanja na fakulteti,

- po prihodu Erasmus+ študentov v Slovenijo, jim po potrebi nudijo pomoč pri urejanju splošnih zadev (orientacija v Mariboru, urejanje študentske prehrane, prebivališča, mesečnih vozovnic, odgovori na splošna vprašanja o predavanjih, predmetih, predavateljih in o življenju v Mariboru). 
 

Tutorji bodo vse informacije, povezane z gostujočimi Erasmus+ študenti, pridobili od mednarodne pisarne Alma Mater. 

~

Pogoji za prijavo:
Študent študijske smeri fizioterapija ali zdravstvene vede, katerekoli študijske stopnje na Alma Mater. Priporočljivo je znanje angleškega jezika.

Rok za prijavo & prijava: 
Prijave sprejemamo do 15. septembra 2023 v obliki motivacijskega pisma (en – dva odstavka, pol strani A4) v angleškem jeziku na erasmus@almamater.si .

O izboru vas bomo obvestili v roku 7 delovnih dni. V primeru večjega števila prijav, bomo s kandidati opravili kratek intervju. 

Prednosti tutorstva:
- aktivna vključitev v delovanje fakultete,

- spoznavanje ljudi iz drugih okolij, krepljenje medkulturnih kompetenc,

- izboljšanje znanja tujega jezika, 

- izmenjava profesionalnih kompetenc ter širjenje profesionalne/ socialne mreže,

- prednost pri izboru za Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, idr. 

Za več informacij o tutorstvu kontaktirajte mednarodno pisarno Alma Mater ali pokličite na 059 333 070 ali 051 431 758.