Postopek za izvolitev v naziv

Postopek za izvolitev se začne na osebno prošnjo kandidata. V predlogu oz. prošnji mora biti naveden naziv in predmetno področje, za katero si kandidat želi pridobiti naziv, priložene pa morajo biti vse potrebne listine in dokazila, ki izhajajo iz pravilnika (primeroma: življenjepis, bibliografija, kopija zadnje diplomske listine, dokazilo o znanju tujega jezika, drugo).

Za oddajo vloge za postopek izvolitve v naziv vas vljudno naprošamo, da izpolnite naslednje obrazec https://survey.almamater.si/habilitacije/.

V primeru težav in za vse dodatne informacije smo na voljo na hrm@almamater.si.

Koristne povezave