POSVET O DIGITALNI STRATEGIJI SLOVENIJE


Na povabilo Alma Mater Europaea ECM se je na Alma Mater Europaea ECM v Mariboru odvil delovni posvet o digitalni strategiji Slovenije, kjer smo smo gostili Forum za digitalno družbo.

Predstavljena je bila strategija in mnenje foruma ''Za odgovornejšo in ambicioznejšo politiko digitalne družbe v Sloveniji'', posebej pa je bila osvetljena tematika promocije digitalnih veščin pri za izvajanje in razvoju te strategije. Posveta so se udeležili Matjaž Madžarac, vodja informacijskega oddelka Telekom Slovenije d. d., mag. Andrej Kositer, direktor podjetja Agenda d.o.o, dr. Matej Mertik, vodja programa Spletne in informacijske tehnologije na Alma Mater Europaea ECM in dr. Dušan Caf, direktor inštituta Digitas in dolgoletni predsednik sveta za elektronske komunikacije RS. 

Forum  za digitalno družbo je nevladna in neodvisna platforma, ki povezuje raziskovalce, podjetnike, snovalce politik, mnenjske voditelje in uveljavljene posameznice ter posameznike pri naslavljanju današnjih izzivov digitalne družbe. Povezuje nove koncepte, spodbuja dialog za boljše politike in zakonodajo in si prizadeva za pozitivne družbene, gospodarske in politične učinke ter boljše vodenje in odločitve na vseh ravneh.  Alma Mater Europaea ECM v okviru novega študijskega programa digitalizacije Spletne in informacijske tehnologije aktivno sodeluje z organizacijami in podjetji pri razvoju digitalizacije in spletnih tehnologij v lokalnem in širšem regionalnem okolju.