Pravilno rokovanje z nedonošenčkom


Maruša Šteharnik je študij fizioterapije na Alma Mater zaključila z diplomsko nalogo o uporabi baby handling metode med starši nedonošenčkov v Sloveniji.

Gibalni razvoj otroka poteka po vnaprej začrtani poti. Je genetsko določen in odvisen od celovitosti in ohranjenosti osrednjega živčnega sistema, nanj pa pomembno vplivajo tudi zunanji dejavniki. Zdrav dojenček je v prvih mesecih življenja popolnoma nesamostojen in odvisen od materine pomoči. Prvi gibi, ki se jih nauči, so reakcija na ravnanje matere pri dvigovanju v naročje, pestovanju, hranjenju, oblačenju, previjanju, umivanju, polaganju v posteljico itn.  

»S pravilnim rokovanjem vzpodbujamo in pospešujemo otrokov normalni gibalni razvoj. Handling pomeni pravilno prijemanje, dvigovanje, obračanje, pestovanje in hranjenje. Pri tem spodbujamo aktivacijo prostih kapacitet, preprečujemo razvoj nepravilnih posturalnih vzorcev in spodbujamo razvoj pravilnih. Eno najpomembnejših načel pri pravilnem ravnanju z otrokom je, da vse, kar počnemo, počnemo na obeh straneh enako. Predvsem moramo biti pozorni, da otroka vedno nosimo, hranimo in dvigujemo tako z leve kot tudi z desne strani, ne glede na to, kaj je za nas ali za otroka lažje,« pojasnjuje diplomantka. 

Marušo Šteharnik je v raziskavi zanimalo, kako dobro so starši nedonošenčkov seznanjeni s pravilno uporabo baby handling metode. »Glede na to, da so nedonošenčki obravnavani v razvojnih ambulantah, sempredvidevala, da so njihovi starši z baby handling metodo bolje seznanjeni in da je stopnja pravilne uporabe le-te pri starših nedonošenčkov višja kot pri starših donošenih dojenčkov. Izkazalo se je, da so tako starši nedonošenih kot tudi starši donošenih otrok z baby handling metodo dobro seznanjeni, je pa stopnja pravilne uporabe višja pri starših nedonošenih otrok,« pove dipomantka in nadaljuje, da lahko starši, ki so ustrezno podučeni o stopnjah gibalnega razvoja in dobro seznanjeni s pravilno uporabo baby handling metode, odstopanja v gibalnem razvoju svojega otroka pravočasno opazijo in temu primerno ukrepajo.