Prva doktorica znanosti iz fizioterapije na Alma Mater


Alma Mater Europaea – ECM je dobila prvo doktorico znanosti na študijskem programu Fizioterapija. Študentka Arbnore Ibrahimaj Gashi iz Kosova je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo.

Doktorsko disertacija z naslovom Učinek manualne terapije in terapevtske vadbe pri pacientih s kronično bolečino v vratu na izboljšanje funkcije, dejavnosti in, sodelovanja v skladu z modelom mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja je nastala pod mentorstvom izr. prof. dr. Tineta Kovačiča in somentorice izr. prof. dr. Tadeje Hernja Rumpf.

Doktorantka je raziskovala kronično bolečino v vratu, ki je globalno pomemben zdravstveni problem, saj vodi v invalidnost in omejitve pri vsakodnevnih dejavnostih. 

Povzetek:
Na Kosovu je bilo na zasebni fizioterapevtski kliniki izvedeno randomizirano kontrolirano preskušanje (RCT), ki je vključevalo 111 bolnikov (56 v študijski skupini, 55 v kontrolni skupini). Študijska skupina je prejela nov multimodalni fizioterapevtski program, ki je vključeval termoterapijo, TENS, dinamične vaje, globoko tkivno masažo in pasivno raztezanje. V nasprotju s tem je kontrolna skupina prejela konvencionalno zdravljenje. Vsi bolniki so opravili 10 terapij, za oceno učinkovitosti zdravljenja pa so uporabili različna standardizirana orodja za ocenjevanje fizioterapije. Analiza z uporabo SPSS je pokazala statistično značilne izboljšave funkcionalnih testov pri mlajših udeležencih v študijski skupini, vključno z NDI, MQOL, NPRS, PSFS, AROM in DNFET. Mann-Whitneyjev U test je pokazal pomembne razlike med kontrolno in študijsko skupino. Regresijska analiza je pokazala, da sta bila fizično dobro počutje in eksistencialna podlestvica pomembna napovedovalca kakovosti življenja po zdravljenju. Ta RCT ponuja dragocene vpoglede za fizioterapevte, zdravnike in raziskovalce na Kosovu ter ponuja nov pristop k obvladovanju kronične bolečine v vratu in izboljšanju dobrega počutja bolnikov.

“Iskreno čestitam prvi doktorandki iz fizioterapije na Alma Mater Europaea – ECM. Gre za izjemen dosežek naše študentke, ki je pokazala predanost in trdo delo ter odlične akademske sposobnosti ter osvetljuje fizioterapevtsko skupnost na Kosovu in drugod po svetu. V čast mi je, da sem bil mentor te doktorske disertacije in veselim se nadaljnjih uspehov in napredka pri delu doktorandke na področju fizioterapije,” je ob zaključku povedal mentor doktorske disertacije izr. prof. dr. Tine Kovačič.