Prva točka v Sloveniji


Alma Mater je v sredo, 16. 12. 2015, kot prva v Sloveniji postala aktivna INFO točka za preprečevanje nasilja nad starejšimi. V praksi to pomeni, da se lahko starejši, ki so zlorabljeni psihično ali fizično, zatečejo po ustrezno pomoč na nacionalnega predstavnika INPEA, ki deluje v prostorih Alma Mater (Slovenska ulica 17, Maribor).

“Počaščeni smo, da je Alma Mater Europaea – ECM prva v Sloveniji, ki nudi informativno točko za preprečevanje nasilja nad starejšimi. S tem smo naredili še korak bliže standardom obravnave starejših, ki že veljajo drugod po svetu,” je poudaril prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM. Alma Mater velik del izobraževalnega in raziskovalnega dela posveča starejšim v okviru Fakultete za socialno gerontologijo na vseh treh stopnjah univerzitetnega študija.

“Zloraba lahko uspeva, ob pomanjkanju spoštovanja. Zloraba starejših  je opredeljena kot vsako dejanje, ki povzroči škodo starejši osebi. Teža takega nedopustnega dejanja je še toliko večja, če ga izvaja nekdo, ki ga zlorabljeni pozna in mu zaupa, kot na primer družinski član ali prijatelj. Zloraba se lahko manifestira v različnih pojavnih oblikah. Lahko je fizična, psihična, socialna, finančna, spolna. Zlorabe in nasilje nad starejšimi ljudmi je mnogokrat spregledano ali pa obravnavano kot problem, o katerem se ne govori.

Podatki SURS-a za aktualno leto kažejo, da imamo v Sloveniji evidentiranih za okoli 800.000 prejemnikov pokojnine. To demografsko dejstvo je dovolj zgovorno in kliče po ustreznih strategijah družbe na več nivojih, tudi na nivoju zlorabe starejših in ostalih odprtih vprašanj starajoče se družbe,” je poudaril Borut Ambrožič, nacionalni predstavnik INPEA za Slovenijo.

Mednarodno združenje za preprečevanje nasilja nad starejšimi (Intenational Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) na podlagi mednarodnega sodelovanja,  stremi k izboljšanju družbene sposobnosti prepoznavanja in odzivanja na neprimerno ravnanje s starejšimi osebami v kakršnih koli okoliščinah, zato da bodo kasnejša leta življenja brez nasilja, zlorab, zapostavljanja in izkoriščanja. INPEA deluje kot nevladna organizacija (NVO) s posebnim svetovalnim statusom z Ekonomskim in socialnim svetom Združenih Narodov (od leta 2003), Oddelkom za ekonomska in socialna vprašanja (DESA) in je priključena k Oddelku ZN za javno informiranje (DPI). INPEA je bila že leta 2006 pobudnica »Prvega svetovnega dne osveščenosti o nasilju nad starejšimi« (The World Elder Abuse Awareness Day, WEAAD), ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov leta 2011 določila kot svetovni mejnik ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Tako vsako leto 15. junija obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.Z letom 2015 je za nacionalnega predstavnika INPEA v Sloveniji bil imenovan Borut Ambrožič.

Namen oz. cilji, ki jih zasledujemo z vzpostavitvijo prve »INFO TOČKE INPEA« v Sloveniji

-           povečati zavedanje javnosti in védenje o problematiki zlorabe in zanemarjanja starejših,

-           spodbujati izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov za prepoznavanje, obravnavo in preprečevanje zlorabe in zanemarjanja starejših,

-           krepiti zagovorništvo v imenu zlorabljenih in zapostavljenih starejših,

-           spodbujati raziskovanje vzrokov, posledic, razširjenosti, obravnav in preprečevanja zlorab in zapostavljanja starejših.

Alma Mater Europaea je kot izobraževalna ustanova že ubrala prve korake na področju socialne gerontologije, ki se ne samo na akademski ravni, pač pa tudi na praktični ravni posveča iskanju odgovorov na vprašanja starajoče se družbe.

Galerija