Prvi v Sloveniji: visokotehnološka rehabilitacija po možganski kapi


V fizioterapevtski ambulanti Zavod Terapija, ki deluje pod okriljem Alma Mater, so z letošnjim letom bogatejši za aparat RecoveriX, ki omogoča celovitejši pristop pri terapevtski obravnavi pacientov po možganski kapi. Aparat RecoveriX deluje kot orodje za rehabilitacijo na osnovi BCI (Brain Computer Interfaces) sistemov, s ciljem obnovitve gibanja zgornjih in spodnjih udov oziroma hemipareze.

»Možganska kap velikokrat prizadene popolno gibanje, vendar ne onemogoča razmišljanja o izvedbi določenega giba. Aparat RecoveriX meri možgansko aktivnost skozi samo razmišljanje o gibu, poda povratno informacijo in omogoči izvedbo dejanskega giba pri človeku, kar pomaga pacientu ponovno pridobiti izgubljene motorične funkcije. Brain Computer Interfaces je lahko kombiniran z drugimi tehnikami kot sta funkcionalna električna stimulacija (FES) in virtualna realnost (VR). S kombinacijo vseh naštetih tehnik, BCI uporabniku omogoča obnovitev nevrološke funkcije s spodbujanjem nevrološke plastičnosti skozi izboljšano zaznavanje motoričnih podob (MI) v realnem času, medtem ko pacienti izvajajo terapevtske naloge,« je pojasnila Tatjana Horvat, vodja Zavoda Terapija. Omenjena je tudi mentorica dodatnih raziskovalnih projektov s področja fizioterapije, ki jih skupaj s študenti vodita predstojnika mag. Mladen Herc in doc. dr. Tine Kovačič.

RecoveriX lahko izboljša pacientovo stanje tudi nekaj let po možganski kapi in se uporablja pri akutnem, subakutnem in kroničnem stanju po možganski kapi. Raziskave o RecoveriXu so pokazale, da se s tem sistemom izjemno poveča motorična funkcija prizadete roke, kar je bilo ocenjeno s Fugel-Meyerjevo lestvico. Prav tako se  zmanjša spastičnosti zapestja in prstov, kar je ocenjeno z modificirano Ashworthovo lestvico. Pri zdravi roki so opazili tudi druge izboljšave, kot je moč prijema. Vse funkcionalne izboljšave, ki so bile dosežene med BCI terapijo so se ohranile še kar 6 mesecev po koncu terapije. Kot prvi pacient, ki je bil obravnavan v Zavodu Terapija s kombinacijo RecoveriX aparata in nevrofizioterapevtsko obravnavo, je bil gospod Valery iz Rusije, ki je utrpel možgansko kap pred dvema letoma.  Počaščeni smo, de se je ob različnih ponujenih fizioterapevtskih obravnavah, odločil za obravnavo v Zavodu Terapija pod okriljem Alma Mater. S samo terapijo in pristopom terapevtk Tatjane Horvat ter Rene Prosen je bil zelo zadovoljen in se bo v jesenskih mesecih ponovno odločil za obnovitveno terapijo.

Galerija