Reševanje spolnih motenj s fizioterapijo


Spolne motnje so tema, o kateri ljudje, ki se z njimi soočajo, ne govorijo radi. Diplomant fizioterapije Marcel Ulčnik je pod mentorstvom viš. pred. Particije Goubar raziskoval ozaveščenost splošne populacije o vlogi fizioterapije pri reševanju spolnih motenj.

Spolne motnje lahko prizadenejo tako moške kot ženske in lahko znižajo kakovost življenja. Spadajo med motnje medeničnega dna, ki pa predstavljajo cel spekter ginekoloških ali uroloških težav (uhajanje vode, blata, vetrov, prolaps različnih organov, bolečina v križu ...).

Fizioterapija je ena od možnosti zdravljenja spolnih motenj oz. zdravljenja celotne simptomatike motenj medeničnega dna. »Fizioterapija medeničnega dna je specialna veda fizioterapije, ki se ukvarja z vsemi ginekološkimi obolenji. Sem spada lajšanje simptomov medeničnih disfunkcij in krepitev medeničnih mišic oz. povrnitev primernega tonusa mišicam medeničnega dna. Cilj teh vaj je sprostitev in krepitev mišic medeničnega dna. Pred začetkom terapij bo fizioterapevt povprašal o simptomih, ocenil moč mišic medeničnega dna, bolniku bo naročil tudi nekaj testov, s katerimi bo ugotovil koordinacijo medeničnih mišic,« pojasnjuje diplomant. 

Čeprav je najuspešnejša metoda zdravljenja medeničnih disfunkcij še vedno operacija medeničnega dna, se vse več ljudi odloča za konservativno zdravljenje. V porastu je trening mišic medeničnega dna, ki daje pozitivne rezultate. Izvajanje vaj medeničnega dna po porodu kar za 62 % zniža možnost nastanka stresne urinske inkontinence. 

»Prvi korak pri treningu mišic medeničnega dna je naučiti bolnika, kako sprostiti in napeti mišice medeničnega dna ter kako jih sploh prepoznati. Obstajajo štiri možna navodila, ki jih damo pacientu pred treningom mišic medeničnega dna. Prvi način je, da bolnik napne mišice okoli prsta, prst je vstavljen v vagino, ter potegne mišice navzgor in navznoter. Drugi način je, da oseba napne mišice medeničnega dna tako, kot bi skušala preprečiti uhajanje vetrov, torej stisne skupaj anus, brez napenjanja mišic nog ali ritnic. Pacient mora imeti občutek zapiranja in dviganja. Tretji način se uporablja pri moških. Moškim naročimo, da napnejo mišice medeničnega dna, kot bi hoteli premikati penis gor in dol, ter da pri tem ne smejo uporabljati nobenega drugega dela telesa. Zadnji način se uporablja pri ženskah. Ženskam naročimo, da naredijo kontrakcijo, da čutijo, da se vagina in rektum pomakneta navzgor in navznoter,« pojasnjuje diplomant Marcel Ulčnik.

Spolne motnje so ena izmed patologij, s katerimi se sooča veliko ljudi. Vplivajo na kakovost življenja posameznika, tako moškega kot ženske, vsakdo pa se z njimi sooča na svoj način. »Vpliv fizioterapije na zdravljenje spolnih motenj oz. vseh motenj medeničnega dna je znan in dokazan, toda v moji raziskavi se kaže slaba ozaveščenost ljudi o tej tematiki,« še zaključuje Ulčnik.