Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Socialna gerontologija
Magistrski študij: Management poslovnih sistemov

Bibliografija: Preberi več