Sekcija humanistov v okviru konference


V petek, 19. junija 2020, se bo odvijala sekcija humanistike in umetnosti, ki je pripravljena v okviru letošnje mednarodne konference »Za človeka gre«.
Vljudno vabljeni, da se pridružite preko spleta ali v živo na Alma Mater Europaea – ISH na Kardeljevi 1 v Ljubljani.


>>>PRIJAVA<<<


PROGRAM 8. ZNANSTVENE KONFERENCE Z MEDNARODNO UDELEŽBO

»Za človeka gre: Relevanca znanosti in izobraževanja« - sekcija Humanistika in umetnost

19. junij 2020, od 10. ure dalje, predavalnica Kardeljeva 1, Ljubljana

Ura

Avtor/-ica

Naslov prispevka

10.00-10:10

POZDRAVNI NAGOVOR IN PROGRAM DELA 

10:10-10:30

Borut Petrovič Jesenovec

Od kulturnega do revolucionarnega nihilizma v Rusiji 19. stoletja / From cultural to revolutionary nihilism in the 19th century Russia

10:30-10:50

Ignac Navernik

Gilgameš in Engidu: Odtenki nekega razmerja / Gilgamesh and Enkidu: Shades of a Relationship

10:50-11:10

Aleš Čakalić 

 

Ideologija in estetika novejših hrvaških igranih nadaljevank (2016 – 2020) / Ideology and Aesthetics of Recent Croatian Fictional TV Series (2016 – 2020)

11:10-11:30

Ivo Ban

Prispevek Dr. Janka Bezjaka h konceptualizaciji materinščine kot učnega jezika / The contribution of Janko Bezjak, PHD to the conceptualization of the mother tongue as teaching language

11:30-11:45

ODMOR

11:45-12:05

Nastja Baškovč

Konceptualizacija ženske identitete in duševnega zdravja skozi epistemologijo spolnih binarizmov / Conceptualizing women’s identity and mental health through the epistemology of knowledge

12:05-12:30

Branko Žličar

Intimnost v dobi hiperrealnega /Intimacy In The Age of Hiperreal 

12:30-12:50

Rosangela Barcaro

Direct-to-consumer genetic testing: entertaining horoscopes or causes of concern? / The meaning of ciziten’s engagement (online predstavitev / online presentation)

12:50-13:50

GLAVNI ODMOR

13:50-14:10

Evita Leskovšek

Stališča slovenskih srednješolcev do spolne vzgoje / The viewpoints of Slovenian students in secondary schools on sex education 

14:10-14:30

Janja Žnidarčič

Aktivna vloga učencev za uspešnejše vključevanje v delo in življenje

14:30-14:50

Mojca Sfiligoj

Kandidature slovenskih mest za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 in vključevanje stavbne dediščine na podeželju

14:50-15:05

ODMOR

15:05-15:25

Tanja Petrovič

Premislek o empatiji v procesu izobraževanja v medicini / Reconsidering empathy in medical education

15:25-15:45

Petra Koprivnik

Koncept avtonomije v sodobni psihiatrični etiki / The Concept of Autonomy in Contemporary Psychiatric Ethics

15:45-16:15

ZAKLJUČNI POVZETEK IN POZDRAV