Senat

Senat je najvišji strokovni organ zavoda, ki odloča o strokovnih vprašanjih zavoda AMEU - ECM. Sestavljen je tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja zavoda AMEU - ECM. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj eno petino članov senata. Po konstituiranju študentskega sveta je le-ta izvolil predstavnika študentov izmed študentov zdravstvene nege, fizioterapije in študijskega programa UVPS.

Senat AMEU - ECM razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela zavoda, o vseh zadevah izvajanja študijskih programov zavoda, o novih programih in spremembah obstoječih programov, imenuje strokovne komisije ter opravlja druge naloge v skladu z pravilnikom o organizacijski strukturi AMEU - ECM.

Predsednik

 • prof. dr. Ludvik Toplak

Člani

 • prof. dr. Jana Goriup

 • prof. dr. Mario Plenković

 • viš. pred. Edvard Jakšič

 • prof. dr. Mladen Radujković

 • prof. dr. Jurij Toplak

 • viš. pred. Mladen Herc

 • izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc

 • doc. dr. Jernej Završnik

 • izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

 • izr. prof. dr. Matej Mertik

 • prof. dr. Lenart Škof

 • Alen Pavlec, študent

 • Luka Pehnec, študent

 • Sara Vatovec, študentka

Predstavnik EASA 

 • prof. dr. Boštjan Žekš