Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Management poslovnih sistemov
Doktorski študij: Strateški komunikacijski management

Bibliografija: Preberi več

Dr. Ivanjko je častni konzul Republike Hrvaške in član hrvaške Akademije pravnih znanosti. Kot profesor emeritus na mariborski pravni fakulteti je specializiran za področje gospodarskega prava. Prav tako je strokovnjak na področjih konkurenčnega prava, poslovne etike, zavarovalniškega prava in medijskega prava. Poleg mariborske pravne fakultete je prof. dr. Ivanjko predaval tudi na pravnih fakultetah na Reki in v Zadru. Izobraževal se je na Max Planck Institut v Hamburgu ter na pravnih fakultetah v Marburgu in Beogradu. Je avtor več kot 1300 strokovnih del.