Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Fizioterapija, Zdravstvena nega

Bibliografija: Preberi več

Simon Ülen je doktoriral iz fizikalnih znanosti na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Raziskuje področja sodobnih didaktičnih pristopov, ki vodijo do kvalitetnejšega fizikalnega znanja ter v okviru konceptualnega pristopa vloge vizualnega prikaza, multimedije in izobraževalno-komunikacijske tehnologije pri poučevanju. Raziskuje primerjave učinkovitosti različnih didaktičnih oblik in metod dela v smislu kvalitete, trajnosti in uporabnosti znanja. Na Alma Mater Europaea – ECM predava fiziko, biofiziko in biomehaniko. 

področje raziskovanja

1.) Izobraževalna fizika in multimedija:

Sodelovanje pri študiji uporabe računalnika v izobraževanju, primerjalne raziskave didaktičnih metod in oblik dela, didaktični eksperiment: učinkovitost konceptualnega pouka fizike, razvoj didaktičnih modelov izobraževanja fizike, raziskava primernosti izbranih tipov ocenjevanja dijakov in študentov.

2.) Biomehanika

Raziskava obremenjenosti ledvenih vretenc, kar predstavlja pomemben podatek za izvajalce terapij v fizioterapiji. Raziskava vpliva t. i. Hitop terapije, kombinacije elektro in manualne terapije, na telo izvajalca terapije.

3.) Aplikacija znanja kvantne fizike kot podpora sistemu človeško telo/misli

Raziskave vpliva različnih pristopov, ki temeljijo na dvigu človeške energije (meditacija, afirmacije, joga), na človeško telo. Zbiranje dosedanjih izsledkov, povezava izsledkov s kvantno fiziko, raziskava praktične uporabe omenjenih tehnik.