Skupni izbirni predmeti

Vojaški modul:

Ime

ECTS

Vojaška delovanja

9

Vojaški menedžment, voditeljstvo in vojaška etika

8

Vojaški obrambni sistemi

5