Spopadanje z urinsko inkontinenco


Študentka Maruška Abeln je pod mentorstvom prof. dr. Iztoka Takača uspešno diplomirala na študijskem programu Fizioterapija. V zaključni nalogi se je osredotočila na urinsko inkontinenco.

»Urinska inkontinenca je patologija, ki lahko negativno vpliva na različne aspekte posameznikovega življenja in eden izmed teh je tudi spolnost oz. spolna funkcija, ki je pomemben del zdravega življenja in je nezanemarljiv dejavnik v kakovosti življenja,« izpostavlja diplomantka, ki je v diplomskem delu ugotovjala vpliv urinske inkotinence (UI) na spolno funkcijo žensk in moških splošne populacije in kako to vpliva na kakovost življenja ter posledično potrebo po fizioterapevtski obravnavi. 

Urinska inkontinenca je lahko posledica premajhne aktivnosti sečnice (stresna UI), prekomerne aktivnosti sečnega mehurja (urgentna UI), kombinacije obeh (mešana inkontinenca) ali prekomerne aktivnosti sečnice/premajhne aktivnosti sečnega mehurja (prelivna oz. »overflow« UI).

Izvedla je raziskavo na neslučajnostnem in priložnostnem vzorcu 310-ih anketirancev splošne populacije (207 žensk, 103 moških). »Ugotovila smo, da je UI ter spolna disfunkcija kot posledica UI bolj pogosto stanje pri ženskah kot pri moških. Če povzamemo pridobljene rezultate, smo ugotovili, da ima v našem vzorcu anketirancev le 20 % sodelujočih urinsko inkontinenco in izmed teh le 6,7 % moških in 19,1 % žensk težave s spolno funkcijo. Pri ženskah in moških ni bilo najdene statistično značilne povezave med vrsto urinske inkontinence in oslabljeno spolno funkcijo. Največ anketirancev, 54,8 % je bilo diagnosticiranih z urgentno urinsko inkontinenco. Le-ta je bila bolj pogosta pri ženskah kot pri moških. Urinska inkontinenca ni negativno vplivala na kakovost življenja. Edini dejavnik tveganja za urinsko inkontinenco, ki je bil potrjen, je bil starost nad 40 let,« dodaja diplomantka. 

Fizioterapevtske metode in tehnike pri obravnavi urinske inkontinence in spolne disfunkcije: 

Trening mišic medeničnega dna 
Vadba mišic medeničnega dna, imenovana tudi trening mišic medeničnega dna, fizioterapija medeničnega dna ali rehabilitacija medeničnega dna, ima osrednjo vlogo pri vedenjskem zdravljenju urinske inkontinence in simptomov hiperaktivnega mehurja, vključno z urgenco.

Biološka povratna zveza 
Biološka povratna zveza oz. »biofeedback« je tehnika samoregulacije, pri kateri se bolniki naučijo prostovoljno nadzorovati procese, ki so prej veljali za neprostovoljne v njihovem telesu. Ta pristop zahteva specializirano opremo, ki fiziološke signale pretvori v smiselne vizualne in zvočne signale, pri čemer ga vodi usposobljen strokovnjak. 

Trening sečnega mehurja 
Trening sečnega mehurja je tehnika, ki pomaga ljudem s prekomerno aktivnim ali šibkim sečnim mehurjem, da ponovno pridobijo nadzor nad svojim uriniranjem. Vključuje vodenje dnevnika, v katerem se beležijo obiski stranišča, izločanje urina, vnos tekočine in morebitni primeri uhajanja. Glavni cilj je vzpostaviti redni urnik odvajanja, da se mehur usposobi za zadrževanje večje količine urina in zmanjša pogostost obiskov kopalnice. 

Funkcionalna magnetna in elektro stimulacija medeničnega dna 
Funkcionalna magnetna stimulacija je inovativna metoda, ki se uporablja za konzervativno zdravljenje UI in temelji na magnetni indukciji. Povzroča nadzorovano depolarizacijo živcev, kar povzroči krčenje mišic medenice in nevromodulacijo sakralnih korenin.

Ostale metode
Pod druge fizioterapevtske metode in tehnike, ki jih bomo predstavili, spadajo vedenjska terapija, manualne tehnike, vibracijski trening celotnega telesa, vaginalni stožci in transuretralni ultrazvok.