Starejše ženske v mreži družinskega življenja


Predstojnica Katedre za socialno gerontologijo na Alma Mater zasl. prof. dr. Jana Goriup se je v minulih dneh na Malti udeležila mednarodne konference ‘Management, Knowledge and Learning’.

Dr. Goriupova je na dogodku predstavila prispevek z naslovom ‘Some sociological aspects of elderly women in the gap of (precarious) work as political concept in  modified enlarged family.’

»Soočamo se z dolgoživo družbo, zato se posledično zastavlja vprašanje medgeneracijske solidarnosti ter kakovosti življenja posameznih skupin, predvsem starejših žensk v mreži družinskega življenja. Zaradi intenzivnega naraščanja starejših, ki so še delovno produktivni in podaljševanja življenjske dobe v sodobni postmoderni družbi postaja vedno bolj pomembno vzpostavljanje pozitivnega medgeneracijskega sodelovanja in spodbujanje izobraževanja o staranju in starejših ljudeh. Zaradi zaostrenih ekonomskim razmer in nestabilnih delovnih mest mladih modificirane razširjene družine ponovno pridobivajo na pomenu, saj mladi družini v različnih obsegih nudijo razne oblike opore, kot so emocionalno, finančno, materialno, instrumentalno. Pri tem izstopa vloga starejše ženske,« pojasnjuje dr. Goriupova.

Ob robu dogodka se je dr. Goriupova srečala tudi s predsednico International Institut on Ageing United Nations – Malta Rosette Farrugia-Bonello. Obiskala pa je še Univerzo za tretje življenjsko obdobje in  Faculty for Social Wellbeing, na kateri izvajajo študij socialne gerontologije.

“Na srečanju z dekanom dr. Charlesom Bonello Univerze na Malti sem ugotovila, da ima socialna gerontologija tudi veliko skupnega z arhivistiko,” še zaključi Goriupova. 

Konferenca ‘Management, Knowledge and Learning’ je potekala v organizaciji MFDPŠ (Slovenija), PEGASO INTERNATIONAL (Malta), Maria Curie-Sklodowska University (Poljska) in Kasetsart University (Romunija).