Študenti sodelujejo pri rehabilitaciji starostnikov, ki so preboleli COVID


Magistrska študenta fizioterapije Alma Mater Kristina Kerbler in Matjaž Lobnik sta pod mentorstvom mag. Mladena Herca in doc. dr. Tineta Kovačiča pričela s testiranjem starostnikov po prebolelem Covidu-19 v Domu Danice Vogrinec Maribor.

S tem bodo preverili uspešnost in učinkovitost njihove rehabilitacije. Pred samim testiranjem starostnikov sta študenta ponovila izvedbo tenziomiografskih meritev. "Meritve se izvajajo pri starostnikih, ki so v obravnavi študentov fizioterapije AMEU ECM, ki domskemu fizioterapevtu Urošu Gajštu pomagajo pri sami rehabilitaciji starostnikov. Na fotografijah je razvidno, da so pri starostnikih izvajali tenziomiografijo in izmerili del štiriglave stegenske mišice - vastus medialis (leže) in dvoglavo nadlaktno mišico (sede). Za preverjanje funkcijskega stanja pa so študenti fizioterapije izvajali funkcijske teste," je pojasnil doc. dr. Tine Kovačič, vodja magistrskega programa FTH na Alma Mater.