Študentski svet Alma Mater ima nove člane


Senat Alma Mater je na današnji seji potrdil študentske delegate v organih Alma Mater Europaea – ECM za študijsko leto 2019/2020.

Naj spomnimo, da so v nov študentski svet lani konec leta bili izvoljeni:

Tilen Breznikar, Veronika Gorišek, Anita Kovačič Čelofiga, Sašo Ozvatič, Luka Pehnec, Nikita Polner, Tea Uršič, Sara Vatovec, Matic Arnejčič in  Alen Pavlec.

Za predsednika Študentskega sveta Alma Mater je bil že drugi mandate izvoljen Luka Pehnec, podpredsednica pa je postala Tea Uršič.

V organih Alma Mater so naslednji študenti:

• Senat: Luka Pehnec, Sara Vatovec, Alen Pavlec in Nika Zgubič(nadomestni član).
• Komisija za kakovost: Sara Vatovec
• Komisija za znanstveno raziskovalno delo: Anita Kovačič Čelofiga
• Disciplinska komisija: Sašo Ozvatič
• Komisija za študijske zadeve (ZV): Nikita Polner
• Komisija za študijske zadeve (SG): Veronika Gorišek
• Komisija za študijske zadeve (PP): Tea Uršič.