Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov. V študijskem letu 2017/2018 so bili v Študentski svet AMEU - ECM izvoljeni naslednji predstavniki:

  • Martin Rudolf Zore, 3. letnik Fizioterapije VS (predsednik)
  • Matic Arnejčič, 1. letnik Zdravstvene nege VS
  • Dejan Bratuša, 3. letnik Zdravstvene nege VS
  • Adriano Goričan, 2. letnik Zdravstvene nege VS
  • Lana Hojs, 2. letnik Socialna gerontologija VS
  • Alen Pavlec, 1. letnik Zdravstvene vede MAG
  • Saša Pjanović, 1. letnik Fizioterapija VS
  • Marko Polenčič, 3. letnik Strateški komun. manag. DR
  • Tea Uršič, 2. letnik Management poslovnih sistemov VS

V navedeni sestavi je Študentski svet zaseda na rednih in korespondenčnih sejah ter obravnaval študentsko problematiko v skladu s pooblastili in Statutom AMEU, imenuje predstavnike študentov v organe AMEU in sodeluje v pripravi in izvedbi projektov s Študentsko organizacijo Alma Mater, športno sekcijo Team Alma Mater in tutorji.