Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov. V študentski svet AMEU - ECM so izvoljeni naslednji predstavniki:

  • Luka Pehnec (predsednik),
  • Tea Uršič (podpredsednica), 
  • Tilen Breznikar,
  • Veronika Gorišek,
  • Anita Kovačič Čelofiga,
  • Sašo Ozvatič, 
  • Nikita Polner, 
  • Sara Vatovec,
  • Matic Arnejčič.

V navedeni sestavi Študentski svet zaseda na rednih in korespondenčnih sejah ter obravnava študentsko problematiko v skladu s pooblastili in Statutom AMEU, imenuje predstavnike študentov v organe AMEU in sodeluje v pripravi in izvedbi projektov s Študentsko organizacijo Alma Mater, športno sekcijo Team Alma Mater in tutorji.