Študentski svet uspešno izpeljal študentsko konferenco


»Študentski svet AMEU – ECM si šteje v čast, da je imel letos priložnost gostiti 14. študentsko konferenco s področja zdravstvenih ved. Zelo smo veseli odziva, saj je bilo predstavljenih 52 prispevkov študentov iz 8 sodelujočih fakultet,« je ob koncu študentske konference zdravstvenih ved, ki jo je letos gostil Študentski svet Alma Mater v Mariboru, dejal Vid Vedlin, predsednik študentskega sveta Alma Mater.

Konferenca je potekala preko ZOOM okolja. Študente pa je strokovno pri organizaciji usmerjal mag. Edvard Jakšič.

Uspešno zaključena konferenca, ki je pokazala, da tudi študenti pripravijo vrhunske raziskovalne prispevke in referate z zdravstvenega področja in tako aktivno doprinašajo s svojim znanjem, bo drugo leto potekala v organizaciji Visoke zdravstvene šole v Celju. Letošnji organizatorji so ob zaključku konference simbolično predali ključ predstavnikom organizatorja 15. konference.

»Zahvala gre vsem sodelujočim, mentorjem, vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi same konference, ter Alma Mater Europaea za vso podporo in pomoč. Vse dobro želim Visoki zdravstveni šoli v Celju ter uspešno organizacijo jubilejne 15. študentske konference prihodnje leto,« je še dodal Vedlin.

Galerija