Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Ples, koreografija

Bibliografija: Preberi več

Izr. prof. dr. Svebor Sečak, dekan Akademije za ples je docent na Univerzi v Zagrebu, kjer predava na študiju Baletne pedagogike na Akademiji dramske umetnosti. Je predsednik Hrvaškega društva profesionalnih baletnih umetnikov. Zaposlen je v Hrvaškem narodnem gledališču, kjer ima status nacionalnega prvaka in dela kot baletni pedagog. Je mednarodno priznan baletni umetnik, ki je odplesal večino glavnih vlog baletnega repertoarja, koreografiral nekaj celovečernih baletnih predstav, s katerimi je gostoval širom po svetu.

Po končanem izobraževanju na Hrvaškem je študiral na Baletni akademiji Vaganova v Sankt Peterburgu. Akademske kvalifikacije je pridobil na Royal Academy of Dance v Londonu in na University of New England, kjer je oktobra 2015 doktoriral.

Redno objavlja članke v znanstvenih revijah, knjigah in portalov ter aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah o plesu. Prejel je številne strokovne nagrade in red Republike Hrvaškez likom Marka Marulića za svoj doprinos h kulturi.

Cilj predmeta Propedeutika – Uvod v učenje i poučevanje v plesu je povezovanje in integriranje znanj in veščin osvojenih v predmetu Metodika in poučevalna praksa klasičnega baleta s širšimi konteksti in področji obveznimi za učinkovito poučevanje v pogojih sodobnega umetniškega usposabljanja in izobraževanja, ter njihovo kritično razpravo. Predmet uvaja študente v problematiko učenja in poučevanja v kontekstu sodobnega baletnega usposabljanja in izobraževanja, ter jih pripravlja na učinkovito hospitacijo.

Cilj predmeta Varna praksa Vaganova metodike je spoznati študente s predpostavkami varne prakse v baletu - z njenimi fizičnimi in psihološkimi aspekti - s ciljem preprečevanja poškodb, stimulativne atmosfere, delovnega okolja in učinkovitega napredka v dnevnem usposabljanju ter najučinkovitejšim in najvarnejšim treniranjem s ciljem podaljšanja plesne dolgoživosti profesionalnih plesalcev in izogibanja poškodbam pri rekreativcih, ozirajoč se na znanja pridobljena pri kinezioloških predmetih.