Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Arhivistika, Management poslovnih sistemov, Ples, koreografija, Spletne in informacijske tehnologije, Zdravstvena nega
Magistrski študij: Ekoremediacije, Management poslovnih sistemov, Socialna gerontologija, Študije plesnih umetnosti
Doktorski študij: Fizioterapija

Bibliografija: Preberi več

Področje raziskovanja

Informatika, telerehabilitacija