Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:


Doktorski študij: Uporabna umetna inteligenca

Bibliografija: Preberi več

Uroš Marušič je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na smeri Kibernetika v medicini (2011) in doktoriral na študijskem programu Aplikativna kineziologija, FAMNIT Univerze na Primorskem (2015). Kot mladi raziskovalec se je poglobil v področje nevroznanosti gibanja in v okviru svoje doktorske disertacije preučeval vpliv kognitivnega treninga med večdnevnim horizontalnim ležanjem starejših oseb na njihove kognitivne funkcije, kontrolo mobilnosti ter elektrokortikalno aktivnosti možganov. Tekom doktorskega usposabljanja je deloval tudi v raziskovalni skupini dr. Romaina Meeusena na Oddelku za fiziologijo človeka na Vrije Universiteit Brussel (Bruselj, Belgija). Je prejemnik številnih mednarodnih in nacionalnih nagrad. V letih 2017 in 2018 je gostoval na prestižni univerzi University of Michigan (Michigan, ZDA) ter na Albert Einstein College of Medicine (New York, ZDA). V obdobju med septembrom 2018 in februarjem 2019 je gostoval v laboratoriju prof. dr. Nicolaas Bohnen-a (Functional Neuroimaging, Cognitive and Mobility Laboratory, University of Michigan, ZDA).