Uspešno se soočamo z izzivi na področju avtizma


Na Alma Mater smo uspešno zaključili projekt »Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma VIS A VIS«, ki naslavlja več izzivov na področju avtizma v Sloveniji in v katerem Alma Mater Europaea – ECM sodeluje kot partner.

Opravljena raziskava o stanju potreb zaposlenih v VIZ po dodatnih znanjih za uspešno poučevanje oseb z avtizmom, kaže na to, da imajo zaposleni pomanjkljivo znanje za uspešno vključevanje otrok, učencev, dijakov in študentov z avtizmom v izobraževalni sistem. Na podlagi rezultatov te analize je v okviru projekta nastal obširen Model podpore za zaposlene v vzgoji in izobraževanju po celotni vertikali, ki je bil izveden in preizkušen tudi na terenu. 

“Velika udeležba v okviru projekta organiziranih izobraževanjih namenjenih zaposlenim v vzgoji in izobraževanju potrjuje željo in potrebo po pridobitvi dodatnih znanj s tega področja, saj smo v samo 6 mesecih v okviru 35 sklopov predavanj iz različnih področij izvedli več kot 200 ur predavanj, ki se jih je udeležilo 3070 udeležencev. Evalvacija podpore na terenu, ki smo jo izvedli v 14 organizacijah VIZ kaže na to, da strokovni delavci potrebujejo prav takšno konkretno podporo, na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja. Želimo si, da bi ta model zaživel kot sistematizirana oblika dodatnega izpopolnjevanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju,” pojasnjuje koordinatorica projekta na Alma Mater asist. Jasmina Kristovič. 

Alma Mater izvaja tudi magistrski študijski program Avtizem, zato je cilj sooblikovati in razvijati nove učne pristope poučevanja in podpore na področju avtizma ter jih umestiti v visokošolski prostor in s tem dati dodatno kvaliteto in veljavo. 

Kljub napredku v ozaveščanju zaposlovanja oseb z avtizmom še vedno obstajajo številne ovire, s katerimi se srečujejo tako sami posamezniki kot tudi delodajalci. V Sloveniji se zadnja leta vzpostavljajo pobude in programi, ki spodbujajo vključevanje oseb z avtizmom v delovno okolje. Zato je Model podpore in pomoči na področju avtizma za delodajalce, ki je bil razvit v okviru projekta VIS A VIS, dragoceno orodje, ki bo delodajalcem nudilo konkretne smernice in primere dobrih praks, kako ustvariti delovno okolje, ki je vključujoče, podporno in prilagojeno potrebam posameznika. 

Pod okriljem projekta VIS A VIS je izšel še Priročnik za delo z osebami z avtizmom od predšolske vzgoje do zaposlitve.

Projektni partnerji:

- Zveza za avtizem Slovenije (prijavitelj in koordinator)

- Alma Mater Europaea – ECM

- ŠENTPRIMA – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje

- Osnovna šola KOZARA Nova Gorica

- MIK – Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.

- SPISS - Fjæran-Granums spisskompetanseservice

“Cilj projekta je bil postaviti tako učinkovit model podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, na Zavodu za zaposlovanje ter delodajalcem, da bo moč z institucionalnim sodelovanjem na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja izboljšati pogoje za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom,” še dodaja Kristovičeva.

Projekt VIS A VIS je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe.

Več o projektu VIS A VIS si lahko preberete na TEJ povezavi.