Uspešno sodelovanje pri izobraževanju in raziskavah v zdravstvu


Doc. dr. Barbara Toplak Perovič in predstojnik študijskega programa zdravstvene nege mag. Edvard Jakšič sta minuli petek obiskala vodstvo zdravstvenega doma Murske sobote in vodstvo Splošne bolnišnice Murska sobota.

V regionalno najpomembnejših zdravstvenih ustanovah sta izrazila posebno zadovoljstvo za petnajstletno uspešno sodelovanje na področju izobraževanja in raziskav v zdravstvu. 

V zdravstvenem domu Murska Sobota je delegacijo sprejela direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med., ki je že vrsto let predavateljica na Alma Mater. Vsi so izpostavili navdušenje študentov in učiteljev, odlično sodelovanje, pomembnost povezovanja teorije s prakso ter doprinos pri izmenjavi znanja med akademsko skupnostjo in zdravstvenimi ustanovami.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so dr. Toplak Perovičevo in mag. Jakšiča sprejeli Roman Ratkai, direktor bolnišnice, prof. dr. Mitja Slavinec, Darko Horvat, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, Matej Cigut, vodja zdravstvene nege za internistične dejavnosti in drugi priznani strokovnjaki. »Izjemno nas veseli dolgoletno uspešno in plodno sodelovanje na področju izobraževanja in znanstvenega raziskovanja, ki ostaja zaveza nadaljnji krepitvi sodelovanja na področju raziskav, izmenjav strokovnjakov, organizacij praktičnega usposabljanja študentov in skupnih projektov ter prizadevanj za kakovost zdravstvene oskrbe v regiji,« je povedala doc. dr. Barbara Toplak Perović.